หมายเลข ID หัวข้อ : S500054400 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 08/10/2012

มีตัวเลือกใดให้บ้างใน Settings Charm?

มีตัวเลือกใดให้บ้างใน Settings Charm?

  ใน Settings Charm ที่อยู่ในส่วนของ Start ท่านสามารถที่จะเข้าถึงการปรับตั้งพื้นฐานต่าง ๆ เช่น Wi-Fi, Audio, Brightness, Notifications, Power และ Language ได้

  นอกจากนี้ จะยังมีตัวเลือกที่จะเข้าถึง PC Settings ได้มากขึ้น  โดยการคลิกที่ Change PC Settings ที่แสดงที่ด้านล่าง Settings charm
   

  ส่วนของ Tiles จะอนุญาตให้ท่านทำการแสดงหรือซ่อนเครื่องมือการจัดการของแอดมิน และเคลียร์ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจาก tiles ของท่านได้
   

  Windows 8 ใน Help จะช่วยในการหา Settings Charm ที่จะทำให้ท่านได้เรียนรู้พื้นฐานของ Windows 8 ได้ ให้ไปที่เว็บไซต์ของ Windows และเข้าไปที่หัวข้อ other Help ที่เกี่ยวกับ Windows 8