หมายเลข ID หัวข้อ : S500054480 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 09/10/2012

วิธีการคืนสภาพระบบ (System Recovery) ในระบบปฏิบัติการ Windows 8

วิธีการคืนสภาพระบบ (System Recovery) ในระบบปฏิบัติการ Windows 8

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ขั้นตอนนี้จะใช้ได้เฉพาะกับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีการติดตั้งระบบปฏิบัติการ Windows 8 มาให้จากโรงงาน

 

หมายเหตุ:

 • กดที่ คีย์ F10 ในระหว่างที่เครื่องทำการบูตเครื่องจะไม่สามารถเข้าไปที่ VAIO Care Rescue Mode ได้อีกต่อไป
 • กดที่ คีย์ F2 ในระหว่างการบูตเครื่องจะไม่สามารถเข้าไปที่เมนู BIOS setup ได้อีกต่อไป
 1. ตรวจสอบว่า เครื่องคอมพิวเตอร์มีการปิดอยู่ 
 2. กดที่ปุ่ม Assist  กรุณาอ้างอิงกับคู่มือการใช้งาน เพื่อทำการหาว่า ปุ่ม Assist อยู่ที่ใด สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล 
 3. VAIO Care Rescue Mode จะเปิดขึ้นมา
 4. จะมีตัวเลือกให้ 7 รูปแบบให้เลือกจาก:
  • Recover or maintain your System [F10].
   • ตัวเลือกนี้จะอนุญาตให้ผู้ใช้ทำการกู้คืนระบบให้กลับไปยังสภาวะเริ่มแรกที่ส่งออกมาจากโรงงาน
  • Start from media (USB device/optical disc) [F11].
   • ตัวเลือกนี้จะอนุญาตให้ผู้ใช้ทำการบูตได้จาก CD/DVD หรือจากอุปกรณ์ USB
  • Start BIOS [F2].
   • ตัวเลือกนี้จะอนุญาตให้ผุ้ใช้เข้าไปใน BIOS และทำการแก้ไขระบบนั้นได้
  • Shut down [F4].
   • ตัวเลือกนี้จะอนุญาตให้ผู้ใช้ทำการชัตดาวน์เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลนั้นได้
  • Start Windows [Esc].
   • ตัวเลือกนี้จะอนุญาตให้ผู้ใช้ทำการบูตเครื่องเข้า Windows
  • Select language [F1].
   • ตัวเลือกนี้จะอนุญาตให้ผู้ใช้ทำการเลือกภาษาต่าง ๆ ที่แตกต่างออกไปได้
 5. เลือกที่ Recover or maintain your System [F10].
 6. เลือกที่ keyboard layout ที่เมนู Choose your keyboard layout 
 7. เลือกที่ Troubleshooter ที่เมนู Choose an option 
 8. เลือกที่ Recovery and maintenance ที่เมนู Troubleshoot 
 9. เลือกที่ Windows 8 ที่เมนู Recovery Tool 
 10. เมนู VAIO Care Rescue Mode จะแสดงขึ้นมา
 11. เลือกที่ Start recovery wizard
 12. เลือกที่ Skip rescue
 13. เลือกที่ Yes, I’m sure. แล้วเลือกที่ Start recovery