หมายเลข ID หัวข้อ : S500054557 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 29/10/2012

วิธีการเซ็ตอัพให้เป็นหลายหน้าจอมอนิเตอร์ใน Windows 8

วิธีการเซ็ตอัพให้เป็นหลายหน้าจอมอนิเตอร์ใน Windows 8

  ตัวเลือกที่ 1:

  1. เชื่อมต่อจอมอนิเตอร์ภายนอกเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านด้วยสาย VGA หรือ HDMI
   หมายเหตุ: เครื่องโน๊ตบุ้คบางเครื่องอาจจะไม่มีพอร์ต HDMI  กรุณาอ้างอิงกับคู่มือการใช้งานสำหรับผู้ใช้
  2. แสดงเมนู Charms ขึ้นมา โดยการวางเคอร์เซอร์ไว้ที่มุมขวาบนหรือมุมขวาล่าง
    
  3. เลือกที่ Devices. 
  4. เลือกที่ Second screen. 
    
  5. เลือกจากตัวเลือกต่าง ๆ ต่อไปนี้:
   • PC screen only (หน้าจอพีซีอย่างเดียว): เฉพาะหน้าจอหลักเท่านั้นที่จะแสดงคอนเทนท์
   • Duplicate (แสดงซ้ำ): ทั้งสองหน้าจอจะแสดงคอนเทนท์เหมือนกัน
   • Extend (ขยายหน้าจอ): หน้าจอมอนิเตอร์ที่สองจะมีการยืดหน้าจอต่อจากหน้าจอหลัก 
   • Second screen only (หน้าจอที่สองอย่างเดียว): เฉพาะหน้าจอที่สองเท่านั้นที่จะแสดงคอนเทนท์
    

  ตัวเลือกที่ 2:

  1. เชื่อมต่อจอมอนิเตอร์ภายนอกเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านด้วยสาย VGA หรือ HDMI
   หมายเหตุ: เครื่องโน๊ตบุ้คบางเครื่องอาจจะไม่มีพอร์ต HDMI  กรุณาอ้างอิงกับคู่มือการใช้งานสำหรับผู้ใช้
  2. คลิกขวาบนหน้าเดสทอป
  3. เลือกที่ Screen resolution.
    
  4. คลิกที่เมนู drop down ที่อยู่ใน “Multiple displays” และเลือกจากตัวเลือกต่าง ๆ ต่อไปนี้:
   1. Duplicate these displays (แสดงซ้ำหน้าจอเหล่านี้): หน้าจอทั้งสองจะแสดงคอนเทนท์เหมือนกัน
   2. Extend these displays (ขยายหน้าจอเหล่านี้): จอมอนิเตอร์ที่สองจะแสดงส่วนขยายที่ต่อมาจากหน้าจอหลัก
   3. Show desktop only on 1 (แสดงหน้าเดสทอปเฉพาะใน 1): หน้าจอ #1 จะแสดงคอนเทนท์
   4. Show desktop only on 2 (แสดงหน้าเดสทอปเฉพาะใน 2): หน้าจอ #2 จะแสดงคอนเทนท์
    
  5. ผู้ใข้สามารถที่จะทำการปรับ Resolution และ Orientation ได้เช่นกัน
  6. คลิกที่ Apply แล้วที่ OK.