หมายเลข ID หัวข้อ : S500054557 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 29/10/2012

วิธีการเซ็ตอัพให้เป็นหลายหน้าจอมอนิเตอร์ใน Windows 8

วิธีการเซ็ตอัพให้เป็นหลายหน้าจอมอนิเตอร์ใน Windows 8

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ตัวเลือกที่ 1:

 1. เชื่อมต่อจอมอนิเตอร์ภายนอกเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านด้วยสาย VGA หรือ HDMI
  หมายเหตุ: เครื่องโน๊ตบุ้คบางเครื่องอาจจะไม่มีพอร์ต HDMI  กรุณาอ้างอิงกับคู่มือการใช้งานสำหรับผู้ใช้
 2. แสดงเมนู Charms ขึ้นมา โดยการวางเคอร์เซอร์ไว้ที่มุมขวาบนหรือมุมขวาล่าง
   
 3. เลือกที่ Devices. 
 4. เลือกที่ Second screen. 
   
 5. เลือกจากตัวเลือกต่าง ๆ ต่อไปนี้:
  • PC screen only (หน้าจอพีซีอย่างเดียว): เฉพาะหน้าจอหลักเท่านั้นที่จะแสดงคอนเทนท์
  • Duplicate (แสดงซ้ำ): ทั้งสองหน้าจอจะแสดงคอนเทนท์เหมือนกัน
  • Extend (ขยายหน้าจอ): หน้าจอมอนิเตอร์ที่สองจะมีการยืดหน้าจอต่อจากหน้าจอหลัก 
  • Second screen only (หน้าจอที่สองอย่างเดียว): เฉพาะหน้าจอที่สองเท่านั้นที่จะแสดงคอนเทนท์
   

ตัวเลือกที่ 2:

 1. เชื่อมต่อจอมอนิเตอร์ภายนอกเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านด้วยสาย VGA หรือ HDMI
  หมายเหตุ: เครื่องโน๊ตบุ้คบางเครื่องอาจจะไม่มีพอร์ต HDMI  กรุณาอ้างอิงกับคู่มือการใช้งานสำหรับผู้ใช้
 2. คลิกขวาบนหน้าเดสทอป
 3. เลือกที่ Screen resolution.
   
 4. คลิกที่เมนู drop down ที่อยู่ใน “Multiple displays” และเลือกจากตัวเลือกต่าง ๆ ต่อไปนี้:
  1. Duplicate these displays (แสดงซ้ำหน้าจอเหล่านี้): หน้าจอทั้งสองจะแสดงคอนเทนท์เหมือนกัน
  2. Extend these displays (ขยายหน้าจอเหล่านี้): จอมอนิเตอร์ที่สองจะแสดงส่วนขยายที่ต่อมาจากหน้าจอหลัก
  3. Show desktop only on 1 (แสดงหน้าเดสทอปเฉพาะใน 1): หน้าจอ #1 จะแสดงคอนเทนท์
  4. Show desktop only on 2 (แสดงหน้าเดสทอปเฉพาะใน 2): หน้าจอ #2 จะแสดงคอนเทนท์
   
 5. ผู้ใข้สามารถที่จะทำการปรับ Resolution และ Orientation ได้เช่นกัน
 6. คลิกที่ Apply แล้วที่ OK.