หมายเลข ID หัวข้อ : S500054556 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 29/10/2012

วิธีการตั้งภาพพื้นหลังที่แตกต่างให้กับแต่ละจอมอนิเตอร์ในการตั้งค่าแบบหลายจอมอนิเตอร์ใน Windows 8

วิธีการตั้งภาพพื้นหลังที่แตกต่างให้กับแต่ละจอมอนิเตอร์ในการตั้งค่าแบบหลายจอมอนิเตอร์ใน Windows 8

  1. เชื่อมต่อจอมอนิเตอร์ภายนอกเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านด้วยสาย VGA หรือ HDMI
   หมายเหตุ: เครื่องโน๊ตบุ้คบางเครื่องอาจจะไม่มีพอร์ต HDMI  กรุณาอ้างอิงกับคู่มือการใช้งานสำหรับผู้ใช้
  2. แสดงเมนู Charms ขึ้นมา โดยการวางเคอร์เซอร์ไว้ที่มุมขวาบนหรือมุมขวาล่าง

  3. เลือกที่ Settings.
  4. เลือกที่ Personalization. 

  5. เลือกที่ Desktop Background.
    
  6. คลิกขวาบนรูปภาพนั้นและเลือกจากสิ่งต่อไปนี้:
   • Set for all monitors (ตั้งสำหรับจอมอนิเตอร์ทั้งหมด)
   • Set for monitor 1 (ตั้งสำหรับจอมอนิเตอร์ 1)
   • Set for monitor 2 (ตั้งสำหรับจอมอนิเตอร์ 2)