หมายเลข ID หัวข้อ : 00063107 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 29/03/2019พิมพ์

วิธีการเปลี่ยนสีฉากหลังของหน้าจอใน Windows User Interface (UI) แบบใหม่ใน Windows 8

  ห้ทำตามขั้นตอนต่าง ๆ เหล่านี้เพื่อทำการเปลี่ยนสีของฉากหลังของ หน้าจอ Start ใน Windows User Interface (UI).

  1. ชึ้ไปที่ (แต่ไม่ต้องกดคลิก) ที่มุมขวาล่างของหน้าจอ, และจากนั้นให้คลิกเพื่อทำการเลือกที่ Settings.
   Image

   หมายเหตุ:  การใช้คีย์ผสมของ Windows Logo + I จะนำท่านไปสู่หน้าของ Settings ได้เช่นกัน.

  2. ในหน้าจอของ Settings ที่มุมขวาล่าง, ให้คลิกที่ Change PC settings.
   Image
  3. ในหน้าจอของ PC Settings, ในแทป Personalize, ให้คลิกที่ Start screen.
  4. ในส่วนของ Start screen ของหน้าจอ PC settings, ให้คลิกหนึ่งรายการตัวเลือกที่แสดงการรวมกันของสี
   Image