หมายเลข ID หัวข้อ : S500054554 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 25/10/2012

File History คืออะไร และมีวิธีการใช้ใน Windows 8 อย่างไรบ้าง ?

File History คืออะไร และมีวิธีการใช้ใน Windows 8 อย่างไรบ้าง ?

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ฟีเจอร์ File History ที่อยู่ใน Windows 8 จะทำการเก็บสำเนาต่าง ๆ ของไฟล์ต่าง ๆ ของท่าน ทำให้ท่านสามารถที่จะกลับไปเรียกใช้ได้ ถ้าหากมีการสูญหายหรือเสียหายโดยการสำเนาไปเก็บไว้ที่อุปกรณ์จัดเก็บภายนอกบางอย่าง

 1. เปิด Charms ขึ้นมาจาก หน้าเดสทอป โดยการวางเคอร์เซอร์ไปที่มุมขวาบนหรือมุมขวาล่าง
   
 2. เลือกที่ Settings.
 3. เลือกที่ Control Panel.
 4. เลือกที่ File History.
 5. เลือกที่ Turn on.
   
 6. ผู้ใช้สามารถที่จะทำการปรับแต่งการปรับตั้งบางอย่างได้ใน Advanced settings.
 7. ใน Advanced Settings นี้  ท่านสามารถที่จะตั้งได้ เมื่อทำการเก็บบันทึกสำเนาต่าง ๆ ของไฟล์ต่าง ๆ  ตั้งขนาดของหน่วยความจำแคชสำหรับออฟไลน์  วิธีการรักษาเวอร์ชั่นที่เก็บบันทึกไว้ สร้าง HomeGroup และดู Event Logs.