หมายเลข ID หัวข้อ : S500054550 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 12/10/2012

อะไรคือ Mail app และวิธีการเซ็ตอัพ ?

อะไรคือ Mail app และวิธีการเซ็ตอัพ ?

  แอพ Mail นี้ เป็นแอพพลิเคชั่นที่ติดตั้งมาให้จากโรงงานโดย Microsoft สำหรับระบบปฏิบัติการ Windows 8 แอพพลิเคชั่นนี้จะอนุญาตให้ผู้ใช้ทำการเชื่อมต่อและจัดการกับบัญชีผู้ใช้งานอีเมล์ต่างๆ หลาย ๆ อันได้

  1. เปิด Charms ขึ้นมาโดยการวางเคอร์เซอร์ไว้ที่มุมขวาบนสุดหรือมุมขวาล่างสุด
   หมายเหตุ: ชอร์ตคัทสำหรับเปิด Charms ขึ้นมาคือ คีย์ <windows> + C. 
  2. เลือกที่ Search. 
  3. เลือกที่ Mail.
  4. เปิด Charms ขึ้นมาโดยการวางเคอร์เซอร์ไว้ที่มุมขวาบนสุดหรือมุมขวาล่างสุด
   หมายเหตุ: ชอร์ตคัทสำหรับเปิด Charms ขึ้นมาคือ คีย์ <windows> + C.
    
  5. เลือกที่ Settings.
  6. เลือกที่ Accounts.
    
  7. เลือกที่ Add an account. 
    
  8. เลือกชนิดของบัญชี (Hotmail, Google, Outlook)  ในตัวอย่างนี้ เราจะเลือกบัญชีของ Google
  9. ป้อนรายละเอียดของบัญชี Google และเลือกที่ Connect.
    
  10. บัญชี Google จะได้รับการเซ็ตอัพไว้ให้ในแอพ Mail