หมายเลข ID หัวข้อ : S500054550 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 12/10/2012

อะไรคือ Mail app และวิธีการเซ็ตอัพ ?

อะไรคือ Mail app และวิธีการเซ็ตอัพ ?

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

แอพ Mail นี้ เป็นแอพพลิเคชั่นที่ติดตั้งมาให้จากโรงงานโดย Microsoft สำหรับระบบปฏิบัติการ Windows 8 แอพพลิเคชั่นนี้จะอนุญาตให้ผู้ใช้ทำการเชื่อมต่อและจัดการกับบัญชีผู้ใช้งานอีเมล์ต่างๆ หลาย ๆ อันได้

 1. เปิด Charms ขึ้นมาโดยการวางเคอร์เซอร์ไว้ที่มุมขวาบนสุดหรือมุมขวาล่างสุด
  หมายเหตุ: ชอร์ตคัทสำหรับเปิด Charms ขึ้นมาคือ คีย์ <windows> + C. 
 2. เลือกที่ Search. 
 3. เลือกที่ Mail.
 4. เปิด Charms ขึ้นมาโดยการวางเคอร์เซอร์ไว้ที่มุมขวาบนสุดหรือมุมขวาล่างสุด
  หมายเหตุ: ชอร์ตคัทสำหรับเปิด Charms ขึ้นมาคือ คีย์ <windows> + C.
   
 5. เลือกที่ Settings.
 6. เลือกที่ Accounts.
   
 7. เลือกที่ Add an account. 
   
 8. เลือกชนิดของบัญชี (Hotmail, Google, Outlook)  ในตัวอย่างนี้ เราจะเลือกบัญชีของ Google
 9. ป้อนรายละเอียดของบัญชี Google และเลือกที่ Connect.
   
 10. บัญชี Google จะได้รับการเซ็ตอัพไว้ให้ในแอพ Mail