หมายเลข ID หัวข้อ : S500054406 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 11/12/2012

Notifications(การประกาศเตือน) ใน Windows 8 คืออะไร?

  Notifications(การประกาศเตือน) มีสามแบบใน Windows: Tile Notifications, Toast Notifications และ Badges.

  Tile Notifications แสดงรายละเอียดที่ท่านสามารถเห็นบนไทล์นั้นได้โดยตรง. ไทล์ต่าง ๆ ที่สามารถแสดงการแจ้งเตือนที่เรียกว่า Live Tiles. โดยที่ Live Tiles นี้สามารถปิดได้ ถ้าท่านต้องการโดยการคลิกขวาที่ไทล์นั้น และ เลือกที่ Turn Live Tile Off จากแถบแอพที่อยู่ทางด้านล่างของหน้าจอ Start.
   Image

  Toast Notifications ประกอบด้วย รายละเอียดที่เกี่ยวข้องในคอนเทนท์ของแอพและทำให้ท่านสามารถเข้าถึงคอนเทนท์นั้นได้อย่างรวดเร็ว. เป็นการแจ้งประกาศตามเวลาที่สามารถแสดงในหน้าจอของท่าน ไม่ว่าท่านจะอยู่ในแอพอันอื่น, หน้าจอ Start, หน้าจอ Lock Screen หรือแม้แต่ หน้าจอ Desktop อยู่ก็ตาม. เช่น ถ้าหากท่านกำลังอ่านอีเมล์อยู่โดยใช้แอพ Mail ของท่านและท่านมีการตั้งการนัดหมายไว้ในปฏิทินของท่าน, ตัว Toast Notification จะแสดงขึ้นมาที่มุมขวาบนของหน้าจอของท่านเมื่อถึงเวลาที่ท่านจะต้องได้รับการแจ้งเตือน.
   Image

  Badges เป็นการแสดงสรุปแจ้งประกาศที่มุมด้านล่างขวาไทล์.
   Image