หมายเลข ID หัวข้อ : S500054560 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 29/10/2012

วิธีการส่งอีเมล์โดยใช้ Mail app ใน Windows 8

วิธีการส่งอีเมล์โดยใช้ Mail app ใน Windows 8

  1. เปิด Mail app ขึ้นมาจาก หน้าจอ Start 
    
  2. คลิกที่ "+" ที่อยู่ที่มุมขวาบนสุด
    
  3. ในที่อยู่ของอีเมล์ของผู้ส่ง
  4. เลือก Attachments  ถ้าท่านประสงค์จะทำการแนบไฟล์ไปด้วย
  5. ใส่ข้อความของท่านในทางด้านขวามือ
  6. เลือกที่ไอคอน Send ที่ด้านขวาบน เพื่อทำการส่งอีเมล์นั้น