หมายเลข ID หัวข้อ : S500054395 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 11/12/2012

App bar ใน Windows 8 คืออะไร?

  App bar จะแสดงตัวเลือกต่าง ๆ ที่ท่านสามารถใช้ได้ในแอพต่าง ๆ นั้น. จาก App bar, ท่านสามารถ Pin/Unpin App จากหน้าจอ Start, ปรับขนาดให้เล็กลง(Smaller)/ใหญ่ขึ้น(Larger), ปิด live tile off, Pin app เข้ากับแถบงาน, Uninstall, เปิดหน้าต่างใหม่, Run as administrator และ เปิดตำแหน่งของไฟล์. ตัวเลือกเหล่านี้จะแตกต่างกันไปตามแอพใน Desktop, Start apps และ Live Tiles apps.

  การเปิดการใช้งานของ App bar, คลิกขวาที่ Tile บนหน้าจอ Start. แถบแอพจะแสดงขึ้นมาที่ด้านล่างของหน้าจอ.

  ตัวเลือกสำหรับ Desktop tile app ได้แก่:

  • Pin/Unpin from Start – แสดงหรือลบแอพ tile จากหน้าจอ Start, แต่จะไม่ยกเลิกการติดตั้งออกไป.
  • Pin/Unpin to taskbar – แสดง(pin) หรือ ไม่แสดง(unpin) ไอคอนของแอพบน taskbar ในหน้า Windows desktop.
  • Uninstall – เปิด Programs และ Features Control Panel ขึ้นมาให้.
  • Open new window – เปิดหน้าต่างใหม่ของแอพขึ้นมา.
  • Run as administrator – เปิดแอพโดยใช้สิทธิ์ของแอดมิน.
  • Open file location – เปิด File Explorer เพื่อใช้หาตำแหน่งชอร์ตคัทของแอพ.
    Image

  ตัวเลือกสำหรับแอพแบบ Metro-style ได้แก่:

  • Pin / Unpin from Start – แสดงหรือลบแอพ tile จากหน้าจอ Start, แต่จะไม่ยกเลิกการติดตั้งออกไป.
  • Uninstall – ยกเลิกการติดตั้งแอพออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์.
    หมายเหตุ: แอพ Windows Metro-style จะทำการยกเลิกการติดตั้งจากไทล์ต่าง ๆ และไม่มีแสดงอยู่ใน Program Control Panel.
  • Smaller / Larger – แสดงไทล์ที่เล็กลงหรือใหญ่ขึ้นในหน้าจอ Start.
  • Turn live tile off - เปิดหรือปิดการทำงานของ live tiles. การเปิดการทำงานของ live tile จะเปลี่ยนมุมมองของไทล์ที่แสดงคอนเทนท์แบบมีการเปลี่ยนแปลงตามแอพนั้น ในขณะที่การปิดการทำงานจะเปลี่ยนเป็นไทล์แบบหยุดนิ่งพร้อมแสดงภาพกราฟฟิกและข้อความ.
   หมายเหตุ: ไม่ได้มี live tiles ครบในแอพทุกอัน 
    Image