หมายเลข ID หัวข้อ : S500054549 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 12/10/2012

แอพ People คืออะไร และมีวิธีการเซ็ตอัพอย่างไรบ้าง ?

แอพ People คืออะไร และมีวิธีการเซ็ตอัพอย่างไรบ้าง ?

  แอพ People เป็นแอพพลิเคชั่นที่ติดตั้งมาให้จากโรงงานโดย Microsoft สำหรับ Windows 8  แอพพลิเคชั่นนี้จะอนุญาตให้ผู้ใช้ทำการเชื่อมต่อกับสื่อทางสังคมหลาย ๆ หน่วยได้ในแอพพลิเคชั่นเดียว และดูสถานะต่าง ๆ ทั้งหมดได้อย่างง่าย ๆ โดยไม่ต้องทำการล็อกออนเข้าไปในแต่ละเว็บไซต์ของสื่อทางสังคมนั้น ๆ  

  1. เปิด Charms ขึ้นมา โดยการวางเคอร์เซอร์ไว้ที่มุมขวาบนสุดหรือมุมขวาล่างสุด
   หมายเหตุ: ชอร์ตคัทที่ใช้เปิด Charms ได้คือ คีย์ <windows> + C
  2. เลือกที่ Search
  3. เลือกที่ People
  4. ให้ป้อนรายละเอียดของบัญชีผู้ใช้งาน Microsoft ของท่านและเลือกที่ Sign in  เลือกที่ Sign up for a Microsoft account  ถ้าหากท่านไม่มีบัญชีผู้ใช้งานของ Microsoft
  5. ผู้ใช้สามารถที่จะทำการลงชื่อเข้าไปใช้งานในแอพพลิเคชั่นต่าง ๆ ของ สื่อทางสังคมหลาย ๆ อันได้ เช่น:
   • Facebook
   • Twitter
   • Outlook
   • LinkedIn
   • Gmail
   • Hotmail
  6. ในตัวอย่างนี้เราเลือกใช้ บัญชีของ Gmail ให้ทำการป้อนรายละเอียดบัญชีผู้ใช้งานของ Google ของท่านแล้วเลือกที่ Connect
    
  7. บัญชีผู้ใช้งานของ Google จะได้รับการลงชื่อเข้าใช้งานแล้ว เพื่อที่จะทำการเพิ่มบัญชีเพิ่มเติมเข้าไปให้กับการเปิดใช้งานของ Charms
  8. เลือกที่ Settings.
  9. เลือกที่ Add an account.
    
  10. เลือกบัญชีที่ต้องการ ในตัวอย่างนี้เราจะเลือกของ Facebook
  11. เลือกที่ Connect
  12. ให้ป้อนชื่อผู้ใช้และรหัสผู้ใช้งานของ Facebook แล้วเลือกที่ Log In
  13. เลือกที่ Allow
  14. เลือกที่ Done 
    
  15. บัญชีผู้ใช้งาน Facebook นั้นก็จะได้รับการล็อกอินเข้าไปในแอพพลิเคชั่น People ให้