หมายเลข ID หัวข้อ : S500054539 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 11/10/2012

วิธีการสร้างบัญชีผู้ใช้งาน Microsoft เพื่อใช้ในการซื้อแอพพลิเคชั่น

วิธีการสร้างบัญชีผู้ใช้งาน Microsoft เพื่อใช้ในการซื้อแอพพลิเคชั่น

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

 1. จากหน้าจอ Start  เลือกที่แอพ Store 
 2. เปิด Charms ขึ้นมา โดยการวางเคอร์เซอร์ไว้ที่มุมขวาบนสุดหรือมุมขวาล่างสุด
 3. เลือกที่ Settings
   
 4. เลือกที่ Your Account
 5. เลือกที่ Sign in
   
 6. เลือกที่ Sign up for a Microsoft account
   
 7. ใส่รายละเอียดที่ต้องการเข้าไป เพื่อทำการสร้างบัญชีนั้น
 8. เลือกที่ Accept
 9. ไปที่กล่องจดหมายเข้าของอีเมล์ของท่าน เพื่อตรวจสอบบัญชีของท่าน
 10. กลับไปที่หน้าจอ Start โดยการกดที่ คีย์ <windows>
 11. เลือกที่ แอพ Store 
 12. เลือกที่ Sign in.
 13. ใส่ email address และ password  ของท่านเข้าไป  ในตอนนี้ท่านได้ทำการลงชื่อเข้าไปในบัญชีผู้ใช้งานใหม่ของ Microsoft ของท่านแล้ว
 14. เลือกที่ Add payment method.
 15. ป้อนรายละเอียดการจ่ายเงินที่จำเป็นเข้าไป แล้วเลือกที่ Submit
 16. รายละเอียดการจ่ายเงินและออกบิล จะสิ้นสุดลง ผู้ใช้สามารถที่จะทำการซื้อแอพพลิเคชั่นใน Windows Store