หมายเลข ID หัวข้อ : S500054539 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 11/10/2012

วิธีการสร้างบัญชีผู้ใช้งาน Microsoft เพื่อใช้ในการซื้อแอพพลิเคชั่น

วิธีการสร้างบัญชีผู้ใช้งาน Microsoft เพื่อใช้ในการซื้อแอพพลิเคชั่น

  1. จากหน้าจอ Start  เลือกที่แอพ Store 
  2. เปิด Charms ขึ้นมา โดยการวางเคอร์เซอร์ไว้ที่มุมขวาบนสุดหรือมุมขวาล่างสุด
  3. เลือกที่ Settings
    
  4. เลือกที่ Your Account
  5. เลือกที่ Sign in
    
  6. เลือกที่ Sign up for a Microsoft account
    
  7. ใส่รายละเอียดที่ต้องการเข้าไป เพื่อทำการสร้างบัญชีนั้น
  8. เลือกที่ Accept
  9. ไปที่กล่องจดหมายเข้าของอีเมล์ของท่าน เพื่อตรวจสอบบัญชีของท่าน
  10. กลับไปที่หน้าจอ Start โดยการกดที่ คีย์ <windows>
  11. เลือกที่ แอพ Store 
  12. เลือกที่ Sign in.
  13. ใส่ email address และ password  ของท่านเข้าไป  ในตอนนี้ท่านได้ทำการลงชื่อเข้าไปในบัญชีผู้ใช้งานใหม่ของ Microsoft ของท่านแล้ว
  14. เลือกที่ Add payment method.
  15. ป้อนรายละเอียดการจ่ายเงินที่จำเป็นเข้าไป แล้วเลือกที่ Submit
  16. รายละเอียดการจ่ายเงินและออกบิล จะสิ้นสุดลง ผู้ใช้สามารถที่จะทำการซื้อแอพพลิเคชั่นใน Windows Store