หมายเลข ID หัวข้อ : 00059476 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 29/03/2019

วิธีการยกเลิกการติดตั้งโปรแกรม

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ทำตามขั้นตอนนี้เพื่อทำการยกเลิกการติดตั้งโปรแกรม

หมายเหตุ: มีขั้นตอนที่แยกออกไปสำหรับ วิธีทำการยกเลิกการติดตั้งแอพพลิเคชัน Windows Store  และแสดงออกมาในหน้าจอ Windows User Interface (UI) แบบใหม่

 1. กดที่คีย์ผสมของ Windows Logo + X บนคีย์บอร์ดและ จากรายการที่แสดงออกมา ให้กดคลิกที่ Control Panel
  Image

  หมายเหตุ: เนื่องจาก Control Panel เป็นแอพพลิเคชั่นดั้งเดิมของ Windows Desktop ถ้าท่านยังไม่ได้อยู่ที่หน้าจอนั้น หน้าจอจะเปลี่ยนไปที่หน้าเดสทอปและหน้าต่าง Control Panel จะเปิดขึ้นมา

 2. ในหน้าต่างของ Control Panel ใน Programs กดคลิกที่ Uninstall a program
 3. ในหน้าต่างของ Uninstall or change a program ให้กดคลิกเพื่อทำการเลือกโปรแกรมที่จะยกเลิกการติดตั้ง และจากนั้นในแถบเมนู กดคลิกที่ Uninstall

  หมายเหตุ: ถ้าหากมีพร็อมพ์ให้ใส่รหัสผ่านของแอดมิน หรือมีพร็อมพ์ของ User Account Control แสดงขึ้นมา ให้พิมพ์รหัสผ่านที่ถูกต้องเข้าไป หรือคลิกที่ Yes

 4. ทำตามคำสั่งต่าง ๆ บนหน้าจอเพื่อทำการยกเลิกการติดตั้งแอพพลิเคชั่นนั้นให้เสร็จ

  หมายเหตุ: ถ้าหากโปรแกรมไม่มีการยกเลิกการติดตั้งอย่างถูกต้อง ให้ทำการติดตั้งโปรแกรมนั้นเข้าไปใหม่ จากนั้นให้ลองทำการยกเลิกการติดตั้งอีกครั้ง

 5. ทำการปิดหน้าต่าง Uninstall or change a program