หมายเลข ID หัวข้อ : S500054405 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 08/10/2012

Device charm คืออะไร ?

Device charm คืออะไร ?

    Device charm จะทำให้ท่านสามารถทำการส่งคอนเทนท์ที่ท่านกำลังรับชมอยู่ไปให้กับอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เชื่อมต่ออยู่ได้ โดยจะแสดงอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่สามารถทำงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับแอพนั้นได้

     

    ท่านสามารถจะเปิด Device charm ขึ้นมาได้ โดยการเปิดที่ Charms bar วางเมาส์ของท่านจากมุมขวาบนหรือล่างของหน้าจอ แล้วคลิกที่ Device charm 

     https://www.sony-asia.com/vaio/attachments/Win8/517052/1.png