หมายเลข ID หัวข้อ : 00168942 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 16/01/2017

วิธีการเข้า Device Manager.

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

มีสองวิธีการที่เข้าถึง Device Manager:

  • วิธีการที่ 1: บนแถบงาน, ในช่อง Search ถัดจากปุ่ม Start, พิมพ์ Device Manager และ จากนั้น กดที่ Enter.
  • วิธีการที่ 2:
    1. คลิกที่ปุ่ม Start.
    2. ใน Start Menu, คลิกที่ Settings.
    3. ในหน้าต่าง Settings, คลิกที่ Devices.
    4. ในหน้าจอ Devices, คลิกที่ Device Manager.