หมายเลข ID หัวข้อ : 00168942 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 16/01/2017

วิธีการเข้า Device Manager.

  มีสองวิธีการที่เข้าถึง Device Manager:

  • วิธีการที่ 1: บนแถบงาน, ในช่อง Search ถัดจากปุ่ม Start, พิมพ์ Device Manager และ จากนั้น กดที่ Enter.
  • วิธีการที่ 2:
   1. คลิกที่ปุ่ม Start.
   2. ใน Start Menu, คลิกที่ Settings.
   3. ในหน้าต่าง Settings, คลิกที่ Devices.
   4. ในหน้าจอ Devices, คลิกที่ Device Manager.