หมายเลข ID หัวข้อ : 00168943 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 16/01/2017

วิธีการเข้า Device Manager.

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ขั้นตอนในการเข้าไปใน Device Manager จะเปลี่ยนไปตามระบบปฏิบัติการที่ติดตั้งอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์. ให้ทำตามลิงค์ด้านล่างที่เหมาะสมเพื่อเข้าไปที่ Device Manager นี้.