หมายเลข ID หัวข้อ : S500054404 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 08/10/2012

วิธีการยกเลิกการตรึง Tile

วิธีการยกเลิกการตรึง Tile

    ท่านสามารถจะยกเลิกการตรึง Tile หรือ Tiles หลายอันได้พร้อมกันจากหน้าจอ Start

    1. จากหน้าจอ Start  คลิกขวาที่ tile(s) ที่ท่านต้องการจะยกเลิกการตรึง จะมีแถบแสดงขึ้นมาที่ด้านล่างของหน้าจอ
    2. คลิกที่ Unpin from Start สังเกตุว่า แอพต่าง ๆ ที่ท่านทำการ Unpin from Start ในตอนนี้จะถูกลบออกไปจากหน้าจอ Start