หมายเลข ID หัวข้อ : S500054394 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 20/11/2012

วิธีการจัดเรียง Tile ใน Windows 8

วิธีการจัดเรียง Tile ใน Windows 8

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ท่านสามารถทำการเคลื่อนย้าย tile ไปได้รอบ ๆ และจัดเรียงตามที่ท่านต้องการบนหน้าจอ Start

  1. จากหน้าจอ Start  คลิกค้างที่ Tile ที่ท่านต้องการจะจัดเรียงนั้น
  2. เคลื่อนย้ายไปยังจุดที่ท่านต้องการจะวางและปล่อยจากการกดปุ่มเมาส์

หมายเหตุ: เมื่อทำการจัดเรียง tile ต่าง ๆ  ท่านสามารถทำให้ใหญ่ขึ้นหรือเล็กลงได้  ให้คลิกขวาบน tile นั้นแล้วเลือกที่ smaller หรือ bigger จากแถบ App ที่แสดงที่ด้านล่างของหน้าจอ