หมายเลข ID หัวข้อ : 00059449 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 29/03/2019

วิธีการเปลี่ยนขนาดของแผ่นไทล์ (Tile), จัดเรียงไทล์ต่าง ๆ ให้เป็นกรุ๊ปต่าง ๆ หรือ ตรึง (เพิ่ม) แผ่นไทล์ เข้ากับหน้าจอ Windows User Interface (UI) Start

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ทำตามขั้นตอนต่าง ๆ เหล่านี้ เพื่อเปลี่ยนขนาดของ Tile ในหน้าจอ Windows User Interface (UI) Start

 1. ในหน้าจอ Windows UI Start อันใหม่ ให้คลิกขวาในบริเวณที่ว่างของหน้าจอ และจากนั้นให้คลิกที่ปุ่ม Customize.
  Image

  หมายเหตุ: ถ้าท่านใช้หน้าจอแบบสัมผัส ให้ปัดนิ้วของท่านจากด้านล่างขึ้นไปข้างบนของหน้าจอ Start เพื่อให้แสดงปุ่ม Customize

 2. ในหน้าจอ Customize ให้คลิกขวาที่ Tile ที่ท่านต้องการจะปรับขนาด และจากนั้นให้คลิกที่ไอคอนของ Resize
  Image

ให้ทำตามขั้นตอนต่าง ๆ เหล่านี้เพื่อทำการจัดเรียง Tiles ใหม่เพื่อวางในกรุ๊ปที่แตกต่าง หรือตำแหน่งต่าง ๆ ในหน้าจอ Windows UI Start

 1. ในหน้าจอ Windows UI Start อันใหม่ คลิกขวาในบริเวณที่ว่างของหน้าจอ และจากนั้นให้คลิกที่ปุ่ม Customize
  Image
 2. ในหน้าจอ Customize ให้คลิกค้างที่ Tile ที่ท่านต้องการจะจัดเรียงใหม่ และจากนั้นให้ลากไทล์นั้นไปยังกรุ๊ปหรือตำแหน่งที่ต้องการ บนหน้าจอนั้น
 3. ทำซ้ำในขั้นตอนนี้ จนกระทั่ง Tiles ทั้งหมดไปอยู่ในจุดที่ท่านต้องการ
  Image

ทำตามขั้นตอนต่าง ๆ เหล่านี้เพื่อทำการตรึง (เพิ่ม) Tile ให้กับหน้าจอ Windows UI Start ทำตามขั้นตอนต่าง ๆ เหล่านี้:

 1. ในหน้าจอ Windows UI Start อันใหม่ ให้ใช้คีย์ลูกศรชี้ไปทางขวา เพื่อเลื่อนหน้าจอไปทางขวาจนสุด และจากนั้น ให้คลิกที่ลูกศรชี้ลงล่าง
  Image
 2. ในหน้าจอ All Apps ให้หาและคลิกขวาที่ไอคอนของแอพที่ท่านต้องการจะตรึง (เพิ่ม) เข้ากับหน้าจอ Start
 3. ในหน้าจอ Customize คลิกที่ Pin to Start
  Image

  หมายเหตุ: ท่านสามารถจะคลิกที่ตัวเลือก Pin to taskbar ถ้าท่านต้องการที่จะตรึงตัวชอร์ทคัท ของแผ่นไทล์ที่เลือกไว้เข้ากับแถบงานของหน้าเดสทอป