หมายเลข ID หัวข้อ : S500054396 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 20/11/2012

วิธีการเข้าถึง Charms bar ใน Windows 8

วิธีการเข้าถึง Charms bar ใน Windows 8

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ท่านสามารถเข้า Charms bar ได้ 3 วิธี:

  • Using Touch: ปัดนิ้วจากส่วนขวาบนของหน้าจอเข้าไปหาตรงกลาง
  • Using Mouse: ลากเมาส์ของท่านจากด้านขวาบนหรือล่างของหน้าจอเข้าไปหาตรงกลาง
  • Using Keyboard shortcut: กดที่คีย์ <Windows> + C