หมายเลข ID หัวข้อ : 00063050 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 29/03/2019

วิธีการเปลี่ยนขนาดของแผ่นไทล์ (Tile), การจัดเรียงแผ่นไทล์ต่าง ๆ ให้อยู่เป็นกลุ่ม หรือการปักหมุด (pin) (เพิ่ม) แผ่นไทล์เข้าไปในหน้าจอ Start ใน Windows 8

  ถ้าต้องการจะเปลี่ยนขนาดของแผ่น Tile ในหน้าจอ Start, ให้คลิกขวาที่ Tile ที่ท่านต้องการจะปรับขนาดและใน App bar, ให้คลิกที่ Smaller หรือ Larger.
  Image

  Image

  ถ้าต้องการจัดเรียง Tiles ให้จัดวางอยู่ในกลุ่มที่แตกต่างหรือตำแหน่งต่าง ๆ ในหน้าจอ Start, ให้ทำการคลิกค้างตัว Tile ที่ท่านต้องการจะจัดเรียงและเคลื่อนย้ายไปยังจุดที่ท่านต้องการ ทำซ้ำ ๆ ตามวิธีการนี้ จนกระทั่ง ตัว Tiles ทั้งหมดไปอยู่ยังที่ที่ท่านต้องการแล้ว.
  Image

  ถ้าต้องการปักหมุด, หรือเพิ่มตัว Tile ไปยังหน้าจอ Start, ให้ทำตามขั้นตอนต่าง ๆ เหล่านี้:

  1. ชี้ไปที่ (แต่ไม่ต้องกดคลิก) มุมขวาบนของหน้าจอ, และคลิกที่ Search.
   Image

   หมายเหตุ: การใช้คียผสมของ WinW จะนำท่านไปยังหน้าจอ Search ได้เช่นกัน.

  2. ในหน้าจอ Search, คลิกที่ประเภทของ Apps, และจากนั้นให้คลิกขวาที่ไอคอนของแอพที่ท่านต้องการจะปักหมุด (เพิ่ม) เข้าไปในหน้าจอ Start.
   Image
  3. ที่ตัว App bar, ให้คลิกที่ Pin to Start.
   Image