หมายเลข ID หัวข้อ : S500052609 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 04/01/2012

มีวิธีการที่จะเชื่อมต่อกล่องรับสัญญาณดาวเทียมเข้ากับจอแสดง 3D หรือไม่ ถ้าไม่ต้องการใช้ฟอร์แมท 3D ?

การเชื่อมต่อกล่องรับสัญญาณเข้ากับจอ 3D เมื่อไม่ต้องการใช้ฟอร์แมท 3D

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ถ้าท่านเคยพบปัญหาที่เกี่ยวกับ 3D ที่เกิดกับกล่องรับสัญญาณดาวเทียมนี้  มีวิธีการเชื่อมต่อวิธีการอื่นโดยใช้ ฟังค์ชั่น Audio Return Channel (ARC) ที่สามารถใช้ได้ ถ้าท่านพบกับปัญหาในการแสดงภาพ 3D ด้วยกล่องรับสัญญาณดาวเทียมที่ไม่ให้สัญญาณเอาท์พุทหนึ่งในห้าที่จำเป็นต้องมีของฟอร์แมท 3D ต่อไปนี้:

 • 1080p/24 Frame packing
 • 720p/60 Frame packing
 • 1080i/60 Side-by-Side (ครึ่งส่วน)
 • 1080p/24 Over-Under (บนและล่าง)
 • 720p/60 Over-Under (บนและล่าง)
 1. โดยใช้สาย HDMI  ที่มาจากเอาท์พุท HDMI ของกล่องรับสัญญาณดาวเทียม ต่อไปที่อินพุท HDMI ของตัวทีวีของท่าน
 2. ให้ใช้สาย HDMI อีกเส้นหนึ่ง ที่มาจากเอาท์พุท HDMI 1 ของเครื่องรับ A/V ของท่านเข้ากับ อินพุท HDMI (ARC) ของเครื่องรับทีวีของท่าน
 3. เลือกไปที่ HDMI 2 ที่ Sony® 3D TV ของท่านเพื่อรับชมรายการจากดาวเทียม
  หมายเหตุ: ทีวีจะทำการสลับให้ เครื่องรับ Sony 3D ไปทำการเล่นเสียงที่ส่งมาจากเครื่องรับ A/V ผ่านทางฟังค์ชั่น ARC โดยอัตโนมัติ

ฟังค์ชั่น ARC จะไม่ทำงาน :

 • ถ้า Control สำหรับ HDMI ถูกตั้งไปที่ OFF
 • ถ้าท่านไม่เชื่อมต่อเครื่องรับ A/V เข้ากับขั้วต่อ HDMI ที่ใช้งานได้กับ ARC บนเครื่องทีวี ทางสาย HDMI

ถ้าท่านไม่มีทีวีที่ใช้ได้กับ ARC ท่านสามารถใช้สายออฟติคอลเพื่อให้มีเสียงแบบ 5.1 ผ่านทางเครื่องรับของท่าน