หมายเลข ID หัวข้อ : 00091349 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 07/12/2020

วิธีการใช้แว่นตา Active 3D กับทีวี 3D ในการใช้งานเป็นครั้งแรก.

  มีสองประเภทของแว่น 3 มิติที่มีแว่นตา Active 3D และสวมแว่นตา 3D แบบ Passive ได้.

  ในการตรวจสอบที่ถูกต้องแว่น 3 มิติที่ทีวีของท่านสามารถรับการสนับสนุน โปรดดูที่ให้มาเข้ากับทีวีของคุณ คู่มืออ้างอิง.

  แว่นตา Active 3D จำเป็นต้องมีการขึ้นทะเบียนกับทีวีไว้ด้วย.
  เมื่อใช้แว่นตาม Active 3D กับทีวีตัวอื่น, จำเป็นต้องทำการขึ้นทะเบียนใหม่ด้วย.

  1. ให้ดึงเอาแผ่นฉนวนที่ใช้กั้นแบตเตอรี่ออกก่อนที่จะใช้เครื่องในครั้งแรก.
  2. เมื่อใช้แว่นตาม Active 3D เป็นครั้งแรก, ให้ถือตัวแว่นตาไว้ในระยะห่างจากทีวีไม่เกิน 50 ซม., ทำการเปิดทีวีขึ้นมาและกดค้างที่ปุ่ม/ตัวแสดงสถานะ Power นาน 2 วินาที. แว่นตา Active 3D จะเปิดขึ้นมาและการขึ้นทะเบียนจะเริ่มต้นขึ้น (ตัวปุ่ม/แสดงสถานะของ Power จะกะพริบเป็นสีเขียวและเหลือง). เมื่อการขึ้นทะเบียนเสร็จ จะมีข้อความแสดงขึ้นมาที่ด้านล่างขวาของหน้าจอนาน 5 วินาที, และตัวแสดงสถานะจะสว่างขึ้นมาเป็นสีเขียวนาน 3 วินาที. ซึ่งจะเป็นอย่างนี้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น.

   Image

  ถ้าหากการขึ้นทะเบียนล้มเหลว, แว่นตา Active 3D จะปิดลงไปโดยอัตโนมัติ. ในกรณีนี้ให้ทำซ้ำตามข้างต้น.

  สำหรับวิธีการตั้งค่าทีวี 3 มิติสำหรับการรับชมแบบ 3D ด้วยแว่นตา 3D ที่ใช้งานอยู่, อ้างถึง ที่นี่ .