หมายเลข ID หัวข้อ : 00200177 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 18/07/2018

มีวิธีการถอดและใส่โมดูลหน่วยความจำอย่างไรบ้าง?

การถอดและใส่โมดูลหน่วยความจำ.

  เพื่อที่จะเพิ่มความสามารถในการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์, หน่วยความจำสามารถจะทำการเพิ่มได้โดยการติดตั้งโมดูลหน่วยความจำ ซึ่งเป็นตัวเลือกเข้าไป. กรุณาอ้างอิงกับขั้นตอนพื้นฐานในการถอดและใส่โมดูลหน่วยความจำ.

  ข้อสำคัญ:
  เครื่องคอมพิวเตอร์และโมดูลหน่วยความจำใช้ส่วนประกอบที่มีความแม่นยำสูงและเทคโนโลยีการขั้วเชื่อมต่อทางอิเล็กทรอนิกส์. ความล้มเหลวใด ๆ ในการจัดการที่ไม่ถูกต้องในระหว่างการติดตั้งและการถอด จะทำให้การรับประกันที่มีอยู่สิ้นสุดลงไปได้. ข้อแนะนำ:

  • ให้ติดต่อกับตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่ หรือศูนย์บริการในพื้นที่ สำหรับการติดตั้งโมดูลหน่วยความจำตัวใหม่.
  • ห้ามสัมผัสกับขั้วต่อหรือเปิดแผงหน่วยความจำ.

  สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมในการติดต่อกับ Sony VAIO Helpdesk, ในพื้นที่ กรุณาอ้างอิงกับคู่มือบริการลูกค้า หรือบัตรรับประกันที่มากับเครื่องคอมพิวเตอร์นั้น.