หมายเลข ID หัวข้อ : S500054559 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 26/10/2012

ไฟล์ช่วยเหลือประกอบด้วยอะไรบ้าง และสามารถเรียกใช้งานได้อย่างไรใน Windows 8 ?

ไฟล์ช่วยเหลือประกอบด้วยอะไรบ้าง และสามารถเรียกใช้งานได้อย่างไรใน Windows 8 ?

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ไฟล์ Help นี้ จะประกอบด้วย ข้อมูลที่มีประโยชน์ที่จะทำให้ท่านเข้าใจถึงวิธีใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านโดยจะมีหัวข้อเกี่ยวกับ "วิธีการ" ต่าง ๆ มากมาย

  1. เปิด Charms ขึ้นมาจาก หน้าเดสทอป โดยการวางเคอร์เซอร์ไปที่มุมขวาบนหรือมุมขวาล่าง
  2. เลือกที่ Settings.
  3. เลือกที่ Help.
  4. ไฟล์ช่วยเหลือจะแสดงขึ้นมา ท่านสามารถที่จะทำการค้นหาเนื้อหาที่เจาะจง และทำความเข้าใจกับวิธีการทำงานที่เจาะจงได้