หมายเลข ID หัวข้อ : S500054559 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 26/10/2012

ไฟล์ช่วยเหลือประกอบด้วยอะไรบ้าง และสามารถเรียกใช้งานได้อย่างไรใน Windows 8 ?

ไฟล์ช่วยเหลือประกอบด้วยอะไรบ้าง และสามารถเรียกใช้งานได้อย่างไรใน Windows 8 ?

    ไฟล์ Help นี้ จะประกอบด้วย ข้อมูลที่มีประโยชน์ที่จะทำให้ท่านเข้าใจถึงวิธีใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านโดยจะมีหัวข้อเกี่ยวกับ "วิธีการ" ต่าง ๆ มากมาย

    1. เปิด Charms ขึ้นมาจาก หน้าเดสทอป โดยการวางเคอร์เซอร์ไปที่มุมขวาบนหรือมุมขวาล่าง
    2. เลือกที่ Settings.
    3. เลือกที่ Help.
    4. ไฟล์ช่วยเหลือจะแสดงขึ้นมา ท่านสามารถที่จะทำการค้นหาเนื้อหาที่เจาะจง และทำความเข้าใจกับวิธีการทำงานที่เจาะจงได้