หมายเลข ID หัวข้อ : 00135270 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 29/03/2019พิมพ์

มีวิธีการดูรายละเอียดสเปคของตัวโปรเซสเซอร์ ชิปกราฟฟิค หรือเวอร์ชั่นของ BIOS โดยไม่ต้องทำการรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อเข้า BIOS ได้อย่างไร?

  1. ให้ทำตามขั้นตอนการทำงานที่เหมาะสมกับระบบปฎิบัติการ เพื่อเปิด DirectX Diagnostic Tool:
   • Windows XP: คลิกที่ Start, คลิกที่ Run, จากนั้น ให้ Open โดยพิมพ์ข้อความ DXDIAG, และ จากนั้น กดปุ่ม ENTER.
   • Windows Vista และ Windows 7: คลิกที่ปุ่ม Start และในช่องของ Search, ให้พิมพ์ DXDIAG เข้าไป, และ จากนั้น ให้กดปุ่ม Enter.

    Image

   • Windows 8/8.1: กดปุ่มผสมของ [Win-Logo]+[R], จากนั้น ให้พิมพ์คำสั่ง dxdiag.exe เข้าไป.
  2. หน้าต่างของ DirectX Diagnostics Tool, แสดงออกมาแตกต่างกันไปตามเครื่องคอมพิวเตอร์ที่แตกต่างกัน, ขึ้นอยู่กับระบบปฎิบัติการที่ใช้อยู่และส่วนประกอบของฮาร์ดแวร์ที่ติดตั้งอยู่ภายใน, คลิกที่ แทป System.
  3. สำคัญ: หน้าต่างของ DirectX Diagnostic Tool จะแสดงออกมาแตกต่างกันไปตามเครื่องคอมพิวเตอร์ที่แตกต่างกัน, ขึ้นอยู่กับระบบปฎิบัติการที่ใช้อยู่และส่วนประกอบของฮาร์ดแวร์ที่ติดตั้งอยู่ภายใน.

  4. อย่างน้อย จะมีข้อมูลต่อไปนี้แสดงออกมาในแทปของ System:
   • Computer Name
   • Operating System
   • Language
   • System Manufacturer
   • System Model
   • BIOS
   • Processor
   • Memory
   • Direct X Version
  5. ถ้าต้องการดูข้อมูลของ computer graphic chipset, ให้คลิกที่แทป Display (หรือ Display1).

   สำคัญ: รายละเอียดที่แสดงในแทปของ Display (หรือ Display1) สามารถจะออกมาแตกต่างกันได้ตามเครื่องคอมพิวเตอร์ที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับ อุปกรณ์กราฟฟิกที่ติดตั้งอยู่ในเครื่อง.

  6. รายละเอียดต่อไปนี้อาจจะมีแสดงอยู่ในแทปของ Display:
   • ในส่วนของ Device:
    • Name
    • Manufacturer
    • Chip Type
    • Current Display Mode
    • Monitor
   • ในส่วนของ Driver:
    • Main Driver
    • Version
    • Date
    • Driver Model
   • ในส่วนของ DirectX:
    • DirectDraw Acceleration
    • Direct3D Acceleration
    • AGP Texture Acceleration