หมายเลข ID หัวข้อ : 00135270 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 29/03/2019

มีวิธีการดูรายละเอียดสเปคของตัวโปรเซสเซอร์ ชิปกราฟฟิค หรือเวอร์ชั่นของ BIOS โดยไม่ต้องทำการรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อเข้า BIOS ได้อย่างไร?

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

 1. ให้ทำตามขั้นตอนการทำงานที่เหมาะสมกับระบบปฎิบัติการ เพื่อเปิด DirectX Diagnostic Tool:
  • Windows XP: คลิกที่ Start, คลิกที่ Run, จากนั้น ให้ Open โดยพิมพ์ข้อความ DXDIAG, และ จากนั้น กดปุ่ม ENTER.
  • Windows Vista และ Windows 7: คลิกที่ปุ่ม Start และในช่องของ Search, ให้พิมพ์ DXDIAG เข้าไป, และ จากนั้น ให้กดปุ่ม Enter.

   Image

  • Windows 8/8.1: กดปุ่มผสมของ [Win-Logo]+[R], จากนั้น ให้พิมพ์คำสั่ง dxdiag.exe เข้าไป.
 2. หน้าต่างของ DirectX Diagnostics Tool, แสดงออกมาแตกต่างกันไปตามเครื่องคอมพิวเตอร์ที่แตกต่างกัน, ขึ้นอยู่กับระบบปฎิบัติการที่ใช้อยู่และส่วนประกอบของฮาร์ดแวร์ที่ติดตั้งอยู่ภายใน, คลิกที่ แทป System.
 3. สำคัญ: หน้าต่างของ DirectX Diagnostic Tool จะแสดงออกมาแตกต่างกันไปตามเครื่องคอมพิวเตอร์ที่แตกต่างกัน, ขึ้นอยู่กับระบบปฎิบัติการที่ใช้อยู่และส่วนประกอบของฮาร์ดแวร์ที่ติดตั้งอยู่ภายใน.

 4. อย่างน้อย จะมีข้อมูลต่อไปนี้แสดงออกมาในแทปของ System:
  • Computer Name
  • Operating System
  • Language
  • System Manufacturer
  • System Model
  • BIOS
  • Processor
  • Memory
  • Direct X Version
 5. ถ้าต้องการดูข้อมูลของ computer graphic chipset, ให้คลิกที่แทป Display (หรือ Display1).

  สำคัญ: รายละเอียดที่แสดงในแทปของ Display (หรือ Display1) สามารถจะออกมาแตกต่างกันได้ตามเครื่องคอมพิวเตอร์ที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับ อุปกรณ์กราฟฟิกที่ติดตั้งอยู่ในเครื่อง.

 6. รายละเอียดต่อไปนี้อาจจะมีแสดงอยู่ในแทปของ Display:
  • ในส่วนของ Device:
   • Name
   • Manufacturer
   • Chip Type
   • Current Display Mode
   • Monitor
  • ในส่วนของ Driver:
   • Main Driver
   • Version
   • Date
   • Driver Model
  • ในส่วนของ DirectX:
   • DirectDraw Acceleration
   • Direct3D Acceleration
   • AGP Texture Acceleration