หมายเลข ID หัวข้อ : 00268179 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 12/09/2021

คุณภาพเสียงไม่ดีเมื่อเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ (SRS-NB10)

  ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้ใช้ได้เฉพาะกับเครื่อง และ/หรือ ระบบปฎิบัติการที่ระบุเท่านั้น. ตรวจเช็คดูที่ส่วนของ Applicable Products and Categories ของหัวข้อนี้ก่อนที่จะเริ่มในขั้นตอนเหล่านี้.

  ถ้า คุณภาพเสียงไม่ดีเมื่อฟังเพลงอุปกรณ์นั้นอาจจะเชื่อมต่อด้วยโปรไฟล์การเชื่อมต่อ Bluetooth HFP (สำหรับโทรศัพท์) และไม่ได้ใช้ โปรไฟล์ A2DP (สำหรับการเล่นเพลง) ถ้าหากใช้คอมพิวเตอร์ Windows,ให้ตั้งค่าดังต่อไปนี้ในการตั้งค่า เสียง (Sound) ของคอมพิวเตอร์:

  • ตั้ง หูฟัง (SRS-NB10 Stereo) ไปเป็น อุปกรณ์ DefaultA2 DP
  • ตั้ง ชุดหูฟัง (SRS-NB10 Hands-Free) ไปเป็น อุปกรณ์สื่อสารเริ่มต้น (Default Communication Device)

  หมายเหตุ:

  • เมื่อใช้คอมพิวเตอร์ในการเชื่อมต่อหลายจุดไอคอน A2DP หรือ HFP อาจจะไม่แสดงในการตั้งค่า เสียง (Sound) ถ้าเป็นในกรณีนี้ ให้เลือกที่ Audio Sink (A2DP) หรือ Handsfree Telephony (HFP) ในแท็บ บริการ (Services) อีกครั้งและไอคอนนี้จะแสดงขึ้นมา
  • สำหรับรายละเอียดในการเปลี่ยนการตั้งค่าของคอมพิวเตอร์ ให้อ้างอิงกับคู่มือของคอมพิวเตอร์