หมายเลข ID หัวข้อ : 00229512 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 12/07/2019

เสียงมีการดีเลย์หรือภาพและเสียงไม่ตรงกัน

  เนื่องจากเป็นคุณสมบัติเฉพาะของเทคโนโลยีไร้สาย Bluetooth , อาจจะมีการดีเลย์ในการเล่นในลำโพง Glass speaker ของท่านเนื่องจากสัญญาณรบกวนหรือมีการดีเลย์เล็กน้อยเมื่อเล่นไฟล์วิดีโอ

  หมายเหตุ: การดีเลย์เล็กน้อยอาจจะเกิดขึ้นได้ในสถานการณ์ต่อไปนี้:

  • เมื่อใช้ฟังก์ชัน Speaker Add
  • เมื่อใช้ฟังก์ชัน Wireless Stereo
  • เมื่ออุปกรณ์เชื่อมต่อกับแจ็คขั้วต่อ AUDIO IN ของลำโพง
  • เมื่อดูวิดีโอโดยใช้ LDAC