หมายเลข ID หัวข้อ : 00268174 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 25/05/2022

เสียงมีการขาดตอนเมื่อเชื่อมต่อลำโพงคล้องคอกับคอมพิวเตอร์

    ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้ใช้ได้เฉพาะกับเครื่อง และ/หรือ ระบบปฎิบัติการที่ระบุเท่านั้น. ตรวจเช็คดูที่ส่วนของ Applicable Products and Categories ของหัวข้อนี้ก่อนที่จะเริ่มในขั้นตอนเหล่านี้.

    ถ้าหากเสียงมีการขาดตอนในระหว่างการพูด (การเชื่อมต่อโปรไฟล์ HFP) ในคอมพิวเตอร์ ให้ตัดการเชื่อมต่อ Bluetooth อื่นใด ๆ ที่อาจจะเชื่อมต่อกับ คอมพิวเตอร์ออก