หมายเลข ID หัวข้อ : 00265090 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 12/07/2021

ในระหว่างการเชื่อมต่อ Bluetooth ไม่มีเสียงหรือมีเสียงเบาจากระบบเสียงของฉัน

  ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้ใช้ได้เฉพาะกับเครื่อง และ/หรือ ระบบปฎิบัติการที่ระบุเท่านั้น. ตรวจเช็คดูที่ส่วนของ Applicable Products and Categories ของหัวข้อนี้ก่อนที่จะเริ่มในขั้นตอนเหล่านี้.

  ตรวจดูดังต่อไปนี้เพื่อทำการแก้ปัญหานี้:

  • ตรวจสอบให้มั่นใจว่า ฟังก์ชัน (FUNCTION) ได้ตั้งไว้เป็น BLUETOOTH
  • ตรวจดูว่าตัวแสดงสถานะ BLUETOOTH ของระบบเสียงติดสว่างหรือไม่
  • ปิดการเชื่อมต่อ Bluetooth ของอุปกรณ์แหล่งจ่ายสัญญาณ จากนั้นให้เปิดขึ้นมาอีกครั้งเพื่อทำการเชื่อมต่อ Bluetooth ใหม่
  • เพิ่มระดับเสียงของลำโพงไร้สายและอุปกรณ์แหล่งจ่ายสัญญาณ
  • ถ้า อุปกรณ์แหล่งจ่ายสัญญาณของท่านเป็นคอมพิวเตอร์ ให้เริ่มการทำงานของซอฟต์แวร์เพลงใหม่
  • ถ้าหากท่านใช้ Music Center (SongPal) ในอุปกรณ์มือถือของท่าน ตรวจสอบให้มั่นใจว่าได้ทำการอัปเดตเป็นเวอร์ชันล่าสุดแล้ว
   หมายเหตุ: จำเป็นต้องทำการอัปเดต Music Center (SongPal) ถึงแม้ว่าท่านจะไม่ได้ใช้แอปนี้ก็ตาม ถ้าหาก Music Center (SongPal) ไม่สามารถอัปเดตได้ ให้ยกเลิกการติดตั้งแอปนี้ออกไปและจากนั้นทำการเชื่อมต่อ Bluetooth

  ถ้าหากปัญหาไม่ได้รับการแก้ไขหลังจากตรวจดูตามรายการข้างต้นทั้งหมดแล้ว ให้ลบข้อมูลอุปกรณ์ของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่ออกไป จากนั้นทำการจับคู่อีกครั้งหนึ่ง