หมายเลข ID หัวข้อ : 00267761 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 06/09/2021

A80J ซีรีส์: ขนาดต่าง ๆ ของ BRAVIA

  ค่าขนาดเหล่านี้เป็นค่าโดยประมาณ สำหรับ ขนาดต่าง ๆ เมื่อใช้ขายึดติดตั้งผนังของ Sony ให้อ้างอิงกับรายละเอียดการติดตั้งขายึดติดตั้งผนัง ใน เว็บไซต์สนับสนุนของผลิตภัณฑ์นั้น

  การใช้แท่นวาง: ตำแหน่งมาตรฐาน

  ขนาดของทีวี ระบุไว้ด้วยตัว A ถึง G

  หน่วย: มิลลิเมตร

  รุ่น (XR-, XRM-) A B C D E F G
  77A80J, 77A80xJ 1722 999 1034 1022 59 367 160
  65A80J, 65A80xJ 1448 836 1034 859 63 330 140
  55A80J, 55A80xJ 1227 712 1034 735 63 330 140

  การใช้แท่นวาง: ตำแหน่งด้านแคบ

  ขนาดของทีวี ระบุไว้ด้วยตัว A ถึง G

  หน่วย: มิลลิเมตร

  รุ่น (XR-, XRM-) A B C D E F G
  77A80J, 77A80xJ 1722 999 692 1022 59 367 160
  65A80J, 65A80xJ 1448 836 692 859 63 330 140
  55A80J, 55A80xJ 1227 712 692 735 63 330 140

  การใช้แท่นวาง: ตำแหน่งของเครื่อง Sound bar

  ขนาดของทีวี ระบุไว้ด้วยตัว A ถึง G

  หน่วย: มิลลิเมตร

  รุ่น (XR-, XRM-) A B C D E F G
  77A80J, 77A80xJ 1722 999 1036 1071 59 367 160
  65A80J, 65A80xJ 1448 836 1036 908 63 330 140
  55A80J, 55A80xJ 1227 712 1036 784 63 330 140

  การติดตั้งบนฝาผนัง

  ขนาดของทีวีที่ระบุจาก A ถึง G

  หน่วย: มิลลิเมตร

  รุ่น (XR-, XRM-) A B C D E F
  77A80J, 77A80xJ 1722 999 300 300 711 579
  65A80J, 65A80xJ 1448 836 300 300 574 417
  55A80J, 55A80xJ 1227 712 300 300 464 293
  • G: รู M6 สำหรับขายึดติดตั้งผนัง
  • สำหรับข้อมูลความยาวสกรู ให้อ้างอิงกับมือการใช้งาน

  เพื่อเป็นการป้องกัน ผลิตภัณฑ์และเหตุผลด้านความปลอดภัย Sony แนะนำในการยึดทีวีของท่านบนผนังโดยตัวแทนจำหน่าย หรือผู้รับเหมาที่ได้รับอนุญาตของ Sony ตรวจสอบให้มั่นใจว่าท่านได้ใช้ขายึดติดตั้งผนังที่ระบุเท่านั้น สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ ให้อ้างอิงกับ คู่มือของทีวี