หมายเลข ID หัวข้อ : 00232437 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 07/12/2020

ตำแหน่งของปุ่มปิดเปิด (Power) ของ BRAVIA TV รุ่นปี 2561 ถึง 2562

  หาตำแหน่งของปุ่มปิดเปิด (Power) ปุ่ม Power ตามรุ่นเครื่องของท่าน

  สำหรับตำแหน่งของปุ่มปิดเปิด (Power) ของ BRAVIA TV รุ่นปี 2557 ถึง 2560 กรุณาตรวจเช็คได้ที่นี่

  เครื่องรุ่นปี2563

  KD-43X80xxH / KD-49X80xxH

  KD-55X80xxH / KD-65X80xxH / KD-75X80xxH / KD-85X80xxH

  KD-55X90xxH / KD-65X90xxH / KD-75X9000H / KD-85X9000H

  KD-49X9500H

  KD-55X9500H / KD-65X9500H / KD-65X9500H

  KD-55A8H / KD-65A8H

  KD-75Z8H / KD-85Z8H

   

  เครื่องรุ่นปี2562

  KDL- 43W660G / KDL- 50W660G

  KD-43X7000G / KD-49X7000G / KD-55X7000G

  KD-65X7000G

  KDL-43W800G / KDL-49W800G

  KD-43X8000G / KD-49X8000G / KD-55X8000G

  KD-65X8000G / KD-75X8000G

  KD-43X8500G / KD-49X8500G

  KD-55X8500G / KD-65X8500G / KD-75X8500G

  KD-55A8G / KD-65A8G

  KD-55A9G / KD-65A9G / KD-77A9G

   

  เครื่องรุ่นปี2561:

  KDL-43W660F / KDL-50W660F

  KDL-43W800F / KDL-49W800F

  KD-43X7000F / KD-49X7000F / KD-55X7000F / KD-65X7000F

  KD-43X7500F / KD-49X7500F / KD-55X7500F / KD-65X7500F

  KD-49X8500F

  KD-55X8500F / KD-65X8500F / KD-75X8500F

  KD-55X9000F / KD-65X9000F / KD-85X9000F

  KD-55A8F / KD-65A8F

  KD-55A9F / KD-65A9F