หมายเลข ID หัวข้อ : 00232437 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 20/06/2021

ตำแหน่งของปุ่มปิดเปิด (Power) ของ BRAVIA TV รุ่นปี 2561 ถึง 2564

  หาตำแหน่งของปุ่มปิดเปิด (Power)ปุ่มเปิดปิด (Power) ตามรุ่นเครื่องของท่าน

  สำหรับตำแหน่งของปุ่มปิดเปิด (Power) ของ BRAVIA TV รุ่นปี 2557 ถึง 2560 กรุณาตรวจเช็คได้ที่นี่

  เครื่องรุ่นปี2564 

  KD-50X75 / KD-50X75A / KD-50X74 / KD-43X75 / KD-43X75A / KD-43X74 / KD-43X73

  KD-75X80J / KD-65X80J / KD-55X80J / KD-50X80J / KD-43X80J / KD-85X85J / KD-85X85BJ / KD-75X85J / KD-65X85J / KD-55X85J / KD-50X85J / KD-43X85J

  XR-75X90J / XR-65X90J / XR-55X90J / XR-50X90J

  XR-85X95J / XR-75X95J / XR-65X95J

  XR-77A80J / XR-65A80J / XR-55A80J

  XR-83A9xJ / XR-65A9xJ / XR-55A9xJ

  XR-85Z9J / XR-75Z9J

   

  เครื่องรุ่นปี2563

  KD-43X80xxH / KD-49X80xxH

  KD-55X80xxH / KD-65X80xxH / KD-75X80xxH / KD-85X80xxH

  KD-55X90xxH / KD-65X90xxH / KD-75X9000H / KD-85X9000H

  KD-49X9500H

  KD-55X9500H / KD-65X9500H / KD-65X9500H

  KD-55A8H / KD-65A8H

  KD-75Z8H / KD-85Z8H

   

  เครื่องรุ่นปี2562

  KDL- 43W660G / KDL- 50W660G

  KD-43X7000G / KD-49X7000G / KD-55X7000G

  KD-65X7000G

  KDL-43W800G / KDL-49W800G

  KD-43X8000G / KD-49X8000G / KD-55X8000G

  KD-65X8000G / KD-75X8000G

  KD-43X8500G / KD-49X8500G

  KD-55X8500G / KD-65X8500G / KD-75X8500G

  KD-55A8G / KD-65A8G

  KD-55A9G / KD-65A9G / KD-77A9G

   

  เครื่องรุ่นปี2561:

  KDL-43W660F / KDL-50W660F

  KDL-43W800F / KDL-49W800F

  KD-43X7000F / KD-49X7000F / KD-55X7000F / KD-65X7000F

  KD-43X7500F / KD-49X7500F / KD-55X7500F / KD-65X7500F

  KD-49X8500F

  KD-55X8500F / KD-65X8500F / KD-75X8500F

  KD-55X9000F / KD-65X9000F / KD-85X9000F

  KD-55A8F / KD-65A8F

  KD-55A9F / KD-65A9F