หมายเลข ID หัวข้อ : 00255993 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 21/02/2021

ฉันจะเปิดการทำงานและออกจากโหมดปลอดภัย (Safe mode) ได้อย่างไร? (Android 11)

  ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้ใช้ได้เฉพาะกับเครื่อง และ/หรือ ระบบปฎิบัติการที่ระบุเท่านั้น. ตรวจเช็คดูที่ส่วนของ Applicable Products and Categories ของหัวข้อนี้ก่อนที่จะเริ่มในขั้นตอนเหล่านี้.

  ใช้ได้กับ

  • Android 11

  วิธีแก้ปัญหา

  แอปพลิเคชันที่ดาวน์โหลดอาจส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของอุปกรณ์หรือทำให้ทำงานผิดปกติได้ ใช้โหมดปลอดภัยเพื่อตรวจสอบว่ามีแอปพลิเคชันที่ดาวน์โหลดมาทำให้เกิดปัญหาหรือไม่

  เมื่ออยู่ในโหมดปลอดภัย อุปกรณ์ของท่านจะเริ่มทำงานโดยใช้ซอฟต์แวร์และแอปพลิเคชันที่ติดตั้งมากับเครื่องเท่านั้น หากประสิทธิภาพของอุปกรณ์เพิ่มขึ้นในโหมดปลอดภัย เป็นไปได้ว่ามีแอปพลิเคชันที่ดาวน์โหลดมาหลังการซื้ออย่างน้อยหนึ่งแอปที่ส่งผลเสียต่ออุปกรณ์ ท่านสามารถออกจากโหมดปลอดภัย (Safe mode) โดยการเริ่มต้นการทำงานของอุปกรณ์ใหม่ และทำการยกเลิกการติดตั้งแอปพลิเคชันนั้นหรือตัวอื่น ๆ ที่ท่านสงสัยว่าจะก่อให้เกิดปัญหาออกไป (ยังสามารถที่จะทำการยกเลิกการติดตั้ง แอปพลิเคชันจากในโหมดปลอดภัย (Safe mode) นี้ได้ด้วยเช่นกัน) ถ้าหากปัญหานั้นเกิดขึ้นเมื่อไม่นานมานี้ และท่านไม่มั่นใจว่า แอปพลิเคชันใดก่อให้เกิดปัญหา ท่านสามารถเริ่มทำการยกเลิกการติดตั้งอันที่ ดาวน์โหลดมาล่าสุดก่อน

  วิธีเปิดใช้งานโหมดปลอดภัย

  1. ขณะที่เครื่องเปิดอยู่ ให้กดปุ่มเปิด/ปิดค้างไว้
  2. ในเมนูที่แสดงขึ้นมา กดที่คีย์ ปิดเปิด (Power)
  3. แตะค้างที่  ปิดเครื่อง (Power off) จนกระทั่งมีข้อความ  รีบูตเข้าโหมดปลอดภัย (Reboot to safe mode) แสดงขึ้นมา
  4. แตะที่ ตกลง (OK) เพื่อเริ่มต้นในโหมดปลอดภัย (Safe mode)

  ถ้าต้องการออกจากโหมดปลอดภัย (Safe mode)

  • ในโหมดปลอดภัย (Safe mode) ให้เริ่มต้นเปิดโทรศัพท์ใหม่

  ถ้าหากท่านไม่สามารถออกจากโหมดปลอดภัย (Safe mode) โดยการรีสตาร์ท อุปกรณ์ ให้ลองวิธีการเหล่านี้ทีละอัน ตรวจสอบหลังการทำแต่ละวิธีการว่าปัญหาได้รับการแก้ไขหรือไม่ ก่อนที่จะลองทำในอันต่อไป:

  • ถอดเคสป้องกันใด ๆ ออก เคสอาจจะรบกวนปุ่มกดอันใดอันหนึ่งของ อุปกรณ์ และทำให้ อุปกรณ์ทำเริ่มการทำงานอย่างถูกต้องไม่ได้
  • ตรวจสอบให้มั่นใจว่าคีย์ระดับเสียง คีย์ปิดเปิด และคีย์กล้อง ตอบสนองอย่างถูกต้อง และไม่ติดค้างที่ตำแหน่งหนึ่งอยู่
  • ตรวจสอบให้มั่นใจว่าท่านแตะ ปิดเครื่อง (Power off) เท่านั้น เมื่อท่านเริ่มการทำงาน อุปกรณ์ของท่านใหม่ ไม่ใช้การแตะค้าง ถ้าหากท่านแตะค้างที่ ปิดเครื่อง (Power off)อาจจะส่่งผลให้มีการเริ่มการทำงานใหม่ในโหมดปลอดภัย (Safe mode) ในอุปกรณ์บางรุ่น
  • การตรวจดูซอฟต์แวร์ใหม่แบบไร้สายใน อุปกรณ์ของท่านโดยใช้ การตั้งค่า (Settings) → ระบบ (System) → ขั้นสูง (Advanced) → การอัพเดตซอฟต์แวร์ (Software update)  ระบบ (SYSTEM) แต่อัปเดตบางอย่างอาจไม่มีให้ดาวน์โหลดแบบไร้สาย ท่านจะต้องตรวจเช็คดู ซอฟต์แวร์ตัวใหม่โดยใช้ คอมพิวเตอร์และ แอปพลิเคชัน Xperia Companion
  • ถ้าอุปกรณ์ Xperia ของท่านมีซอฟต์แวร์ตัวล่าสุดให้ และปัญหายังคงมีอยู่อีก ให้ลองทำการรีเซ็ตกลับไปเป็นค่าจากโรงงาน ในอุปกรณ์ของท่าน หมายเหตุ! เนื้อหาส่วนบุคคลทั้งหมดใน หน่วยความจำภายในของ อุปกรณ์ของท่านจะลบหายไปเมื่อท่านทำการ รีเซ็ตกลับไปเป็นค่าจากโรงงาน คุณสามารถสำรองข้อมูลที่ต้องการเก็บได้ เนื้อหาใน การ์ดหน่วยความจำ ภายนอก (การ์ด SD) จะไม่ถูกลบออกไป