หมายเลข ID หัวข้อ : 00261202 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 26/05/2022

ทำไมการเปิดแชร์เน็ตผ่าน Wi-Fi (Wi-Fi tethering) จึงตัดการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของ Wi-Fi?

    ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้ใช้ได้เฉพาะกับเครื่อง และ/หรือ ระบบปฎิบัติการที่ระบุเท่านั้น. ตรวจเช็คดูที่ส่วนของ Applicable Products and Categories ของหัวข้อนี้ก่อนที่จะเริ่มในขั้นตอนเหล่านี้.

    วิธีแก้ปัญหา


    ท่านไม่สามารถใช้โหมด Wi-Fi และใช้โหมดการแชร์เน็ตผ่าน Wi-Fi (Wi-Fi tethering) พร้อมกันได้