หมายเลข ID หัวข้อ : 00261199 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 10/05/2021

ฉันจะทำการแชร์เน็ตผ่าน Wi-Fi (Wi-Fi tethering) ในย่าน 5Ghz ได้อย่างไร?

  ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้ใช้ได้เฉพาะกับเครื่อง และ/หรือ ระบบปฎิบัติการที่ระบุเท่านั้น. ตรวจเช็คดูที่ส่วนของ Applicable Products and Categories ของหัวข้อนี้ก่อนที่จะเริ่มในขั้นตอนเหล่านี้.

  วิธีแก้ปัญหา

  ถ้าต้องการแชร์เน็ตผ่าน Wi-Fi (Wi-Fi tethering) ในย่าน 5Ghz

  1. หาและแตะที่ การตั้งค่า (Setting) → เครือข่ายและอินเทอร์เน็ต (Network and Internet) → ฮอตสปอตและการแชร์เน็ต (Hotspot and tethering) → ฮอตสปอตแบบพกพา (Portable hotspot)
  2. แตะที่ ย่าน AP (AP band) และเลือกที่ ต้องการใช้ย่าน 5 GHz (5 Ghz band preferred)
  3. แตะที่ตัวเลื่อนบนสุดเพื่อให้ เปิด (ON) (สีน้ำเงิน)

  หมายเหตุ: ทันทีที่เริ่มใช้การแชร์เน็ตผ่าน Wi-Fi (Wi-Fi tethering) ท่านจะไม่สามารถเชื่อมต่อจากอุปกรณ์ตัวลูกได้นานถึง 3 นาที เพื่อตรวจดูการมีของเรดาห์ในย่าน 5 GHz ดังนั้นกรุณาเชื่อมต่อหลังจากที่มีข้อความ "ฮอตสปอตแบบพกพา 5 GHz (5 Ghz portable hotspot)" แสดงขึ้นมาแล้ว

  นอกจากนี้ ถ้ามีการตรวจพบเรดาห์ย่าน 5 GHz ในระหว่างการแชร์เน็ตผ่าน Wi-Fi (Wi-Fi tethering) การสื่อสารระหว่างอุปกรณ์ตัวลูกต่าง ๆ จะมีการตัดการเชื่อมต่อไป แต่หลังจากนั้นสักระยะหนึ่งจะมีการเชื่อมต่อใหม่โดยอัตโนมัติ

  ไม่ว่าจะเป็นกรณีใด การแชร์เน็ตผ่าน Wi-Fi (Wi-Fi tethering) แบบ "ต้องการใช้ย่าน 5 GHz (5 GHzband preferred)" จะทำงานในย่านความถี่ 5 GHz ถ้าหากมีความถี่ที่สามารถใช้ได้ในย่าน 5 GHz และทำงานในย่านความถี่ 2.4 GHz ถ้าหากไม่สามารถใช้ความถี่ในย่าน 5 GHz ได้