หมายเลข ID หัวข้อ : 00237537 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 04/12/2020

การเชื่อมต่อ Wi-Fi ของฉันหลุดบ่อย

  คำชี้แนะ

  ขั้นตอนต่อไปนี้อาจแตกต่างกันใน Android เวอร์ชันต่างๆ หากต้องการทราบว่าอุปกรณ์ของท่านใช้ Android เวอร์ชันใด ให้ค้นหาและแตะ การตั้งค่า (Settings) > เกี่ยวกับโทรศัพท์ (About phone) > เวอร์ชันของ Android (Android version) หากท่านไม่พบ เกี่ยวกับโทรศัพท์ (About phone) ใน การตั้งค่า (Settings) ให้แตะที่ ระบบ (System)

  • เริ่มการทำงานของอุปกรณ์ของท่านใหม่ แล้วปิด Wi-Fi และเปิดอีกครั้ง

  วิธีเปิดหรือปิด Wi-Fi

  • ถอดเคสป้องกันออกจากอุปกรณ์ของท่านเพื่อดูว่าความแรงสัญญาณ Wi-Fi ดีขึ้นหรือไม่
  • เริ่มการทำงานของเราท์เตอร์ใหม่ ตรวจสอบว่าเราเตอร์ของท่านได้รับการรับรองว่าใช้ Wi-Fi ได้ อุปกรณ์ของท่านได้รับการรับรองว่าใช้ Wi-Fi ได้ ดังนั้นหากเราเตอร์ไม่ได้รับการรับรอง อุปกรณ์อาจสื่อสารกันได้ไม่ถูกต้อง

  วิธีตรวจสอบว่าเราเตอร์ของท่านได้รับการรับรองว่าใช้ Wi-Fi ได้

  • ยืนยันว่าท่านอยู่ในระยะของเราเตอร์ Wi-Fi ตรวจสอบความแรงสัญญาณ Wi-Fi (ไอคอน Wi-Fi) ในแถบสถานะ หากสัญญาณอ่อนหรือไม่มีสัญญาณเลย ให้ย้ายเข้าใกล้ฮอตสปอต Wi-Fi ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ให้บริการเครือข่าย Wi-Fi
  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเราเตอร์กำลังใช้เวอร์ชันของซอฟต์แวร์ล่าสุด ติดต่อผู้ผลิตเราเตอร์สำหรับคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีอัปเดตซอฟต์แวร์ของเราเตอร์
  • ใช้ IP แอดเดรสแบบคงที่ ติดต่อผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตของท่านเพื่อสอบถามเกี่ยวกับการตั้งค่า IP แอดเดรส

  ถ้าต้องการแก้ไข IP address เอง (Android 11/Android 10) 

  ถ้าต้องการแก้ไข IP address เอง (Android 9/Android 8) 

  • เปลี่ยนความปลอดภัยเครือข่าย Wi-Fi ของเราเตอร์ของท่านเป็นการเข้ารหัสความปลอดภัยอื่น สำหรับคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีเปลี่ยนความปลอดภัยเครือข่าย ให้ตรวจสอบคู่มือผู้ใช้ของเราเตอร์หรือติดต่อผู้ผลิตเราเตอร์ของท่าน
  • ตรวจสอบว่าอุปกรณ์หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าที่อาจส่งสัญญาณรบกวนไม่ได้อยู่ใกล้กับเราเตอร์ Wi-Fi
   โทรศัพท์ไร้สาย เตาอบไมโครเวฟ เบบี้มอนิเตอร์ ลำโพงไร้สาย จอภาพ และเครื่องส่งสัญญาณวิดีโอที่ทำงานในช่วงความถี่ 2.4 GHz หรือ 5 GHz อาจรบกวนเครือข่าย Wi-Fi หากปัญหายังคงอยู่ ให้ลองเปลี่ยนการตั้งค่าช่วงความถี่ของเราเตอร์เป็น 5 GHz หรือ 2.4 GHz
   สำหรับคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีเปลี่ยนการตั้งค่าช่องสัญญาณของเราเตอร์ ให้ตรวจสอบคู่มือผู้ใช้ของเราเตอร์หรือติดต่อผู้ผลิตเราเตอร์ของท่าน
  • ดำเนินการรีเซ็ตให้เป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงาน ในบางครั้ง นี่คือวิธีการแก้ไขที่ดีที่สุดหากอุปกรณ์ของท่านทำงานไม่ถูกต้อง แต่โปรดทราบว่าวิธีนี้จะลบเนื้อหาส่วนบุคคลทั้งหมดที่บันทึกไว้ในหน่วยความจำภายในของอุปกรณ์ของท่าน ตรวจสอบว่าได้สำรองข้อมูลที่ท่านต้องการเก็บไว้แล้ว

  การสำรองข้อมูลของท่านโดยใช้คอมพิวเตอร์ 

  การสำรองข้อมูลและซินโครไนซ์แอป การตั้งค่าโทรศัพท์ และประวัติการโทร 

  ถ้าต้องการ รีเซ็ตกลับไปเป็นค่าจากโรงงาน (Android 11/Android 10) 

  วิธีดำเนินการรีเซ็ตให้เป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงาน (Android 9)

  วิธีดำเนินการรีเซ็ตให้เป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงาน (Android 8)