หมายเลข ID หัวข้อ : 00256361 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 12/05/2022

ฉันจะสามารถปิดหรือเปิดการอัปเดตอัตโนมัติของแอปพลิเคชันได้อย่างไร?

  หากคุณสมบัติอัปเดตอัตโนมัติเปิดอยู่ แอปพลิเคชันของท่านจะได้รับการอัปเดตโดยที่ระบบไม่ต้องถามท่าน จึงอาจไม่ทราบได้ว่ามีการดาวน์โหลดข้อมูลปริมาณมาก เพื่อที่จะหลีกเลี่ยงความเป็นไปได้ของค่าใช้จ่ายใน การถ่ายโอนข้อมูลปริมาณมาก ท่านสามารถปิดคุณสมบัติการอัปเดตอัตโนมัติไว้ ท่านจะต้องปิดคุณสมบัติการอัปเดตอัตโนมัติในแอป Play Store ของคุณสมบัติ การอัพเดตซอฟต์แวร์ (Software update) และมีแอปอะไรใหม่บ้าง (What's New app) (ถ้ามี) เพื่อหลีกเลี่ยงการอัปเดตอัตโนมัติของแอปต่าง ๆ

  การจัดการกับการอัปเดตอัตโนมัติใน Play Store

  Android™ 4.0 หรือที่สูงกว่า

  ถ้าต้องการปิดหรือเปิดการอัปเดตอัตโนมัติสำหรับ แอปพลิเคชันทั้งหมดพร้อมกันใน Play Store

  1. แตะไอคอนหน้าจอแอปพลิเคชันจากหน้าจอหลัก
  2. ค้นหาและแตะที่ Play Store
  3. ลากขอบด้านซ้ายของหน้าจอไปทางขวา จากนั้นหาและแตะที่ การตั้งค่า (Settings)
  4. แตะที่ อัปเดตแอปแบบออโต้ (Auto-update apps) และเลือกที่ ตัวเลือกที่เกี่ยวข้อง

  เคล็ดลับ: ท่านสามารถเลือกตัวเลือก อัปเดตแอปแบบออโต้เฉพาะกับ Wi-Fi เท่านั้น (Auto-update apps over Wi-Fi only) ถ้าหากท่านต้องการหลีกเลี่ยงค่าใช้จ่ายในการใช้เน็ตมือถือ

  การจัดการ การอัพเดตอัตโนมัติใน การอัพเดตซอฟต์แวร์

  Android 10 หรือ สูงกว่า

  ถ้าต้องการปิดหรือเปิดการอัพเดตอัตโนมัติของแอปพลิเคชันในการอัพเดตซอฟต์แวร์

  1. หาและแตะที่ การตั้งค่า (Settings) > ระบบ (System) > ขั้นสูง (Advanced) > การอัพเดตซอฟต์แวร์ (Software update) > ปุ่มเมนู (จุดแนวนอนสามจุด) > การตั้งค่า (Settings)
  2. แตะที่ อัปเดตแอปแบบออโต้ (Auto-update apps) และเลือกที่ ตัวเลือกที่เกี่ยวข้อง

  เคล็ดลับ: ท่านสามารถเลือกตัวเลือก เฉพาะ Wi-Fi เท่านั้น (Wi-Fi only) ถ้าหากท่านต้องการหลีกเลี่ยงค่าใช้จ่ายในการใช้เน็ตมือถือ

  Android 9.0

  ถ้าต้องการปิดหรือเปิดการอัพเดตอัตโนมัติของแอปพลิเคชันในการอัพเดตซอฟต์แวร์

  1. หาและแตะที่ การตั้งค่า (Settings) > ระบบ (System) > ขั้นสูง (Advanced) > การอัพเดตซอฟต์แวร์ (Software update) > ปุ่มเมนู (จุดแนวนอนสามจุด) > การตั้งค่า (Settings)
  2. แตะที่ อัปเดตแอปแบบออโต้ (Auto-update apps) และเลือกที่ ตัวเลือกที่เกี่ยวข้อง

  เคล็ดลับ: ท่านสามารถเลือกตัวเลือก เฉพาะ Wi-Fi เท่านั้น (Wi-Fi only) ถ้าหากท่านต้องการหลีกเลี่ยงค่าใช้จ่ายในการใช้เน็ตมือถือ

  Android 8.0

  ถ้าต้องการปิดหรือเปิดการอัพเดตอัตโนมัติของแอปพลิเคชันในการอัพเดตซอฟต์แวร์

  1. หาและแตะที่ การตั้งค่า (Settings) > ระบบ (System) > การอัพเดตซอฟต์แวร์ (Software update) > ปุ่มเมนู (จุดแนวนอนสามจุด) > การตั้งค่า (Settings)
  2. แตะที่ อัปเดตแอปแบบออโต้ (Auto-update apps) และเลือกที่ ตัวเลือกที่เกี่ยวข้อง

  เคล็ดลับ: ท่านสามารถเลือกตัวเลือก เฉพาะ Wi-Fi เท่านั้น (Wi-Fi only) ถ้าหากท่านต้องการหลีกเลี่ยงค่าใช้จ่ายในการใช้เน็ตมือถือ

  Android 7.x

  ถ้าต้องการปิดหรือเปิดการอัพเดตอัตโนมัติของแอปพลิเคชันในการอัพเดตซอฟต์แวร์

  1. แตะไอคอนหน้าจอแอปพลิเคชันจากหน้าจอหลัก
  2. หาและแตะที่ การตั้งค่า (Settings) > เกี่ยวกับโทรศัพท์/แท็บเล็ต (About phone/tablet) > การอัพเดตซอฟต์แวร์ (Software update) > ปุ่มเมนู (จุดแนวนอนสามจุด) > การตั้งค่า (Settings)
  3. แตะที่ อัปเดตแอปแบบออโต้ (Auto-update apps) และเลือกที่ ตัวเลือกที่เกี่ยวข้อง

  เคล็ดลับ: ท่านสามารถเลือกตัวเลือก เฉพาะ Wi-Fi เท่านั้น (Wi-Fi only) ถ้าหากท่านต้องการหลีกเลี่ยงค่าใช้จ่ายในการใช้เน็ตมือถือ

  การจัดการอัปเดตอัตโนมัติใน มีอะไรใหม่ (What's New)*

  ถ้าต้องการปิดหรือเปิดการอัปเดตอัตโนมัติสำหรับ แอปพลิเคชันทั้งหมดพร้อมกันใน มีอะไรใหม่ (What's New)

  1. แตะไอคอนหน้าจอแอปพลิเคชันจากหน้าจอหลัก
  2. หาและแตะที่ มีอะไรใหม่ (What's New)
  3. ลากขอบด้านซ้ายของหน้าจอไปทางขวา จากนั้นหาและแตะที่ การตั้งค่า (Settings)
  4. แตะที่ อัปเดตแอปแบบออโต้ (Auto-update apps) และเลือกที่ ตัวเลือกที่เกี่ยวข้อง

  เคล็ดลับ: ท่านสามารถเลือกตัวเลือก เฉพาะ Wi-Fi เท่านั้น (Wi-Fi only) ถ้าหากท่านต้องการหลีกเลี่ยงค่าใช้จ่ายในการใช้เน็ตมือถือ

  *หมายเหตุ: เครื่องรุ่นปี 2561 เป็นต้นไป แอปมีอะไรใหม่ (What's New) จะไม่มีให้