หมายเลข ID หัวข้อ : 00090035 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 10/05/2022พิมพ์

ข้อผิดพลาด: ไม่สามารถคัดลอก คอนเทนท์ที่เลือกไว้ใด ๆ ใน Imaging Edge Mobile (ตัวถัดจาก PlayMemories Mobile) เมื่อใช้ อุปกรณ์ Apple iOS

  ข้อสำคัญ: อ้างอิงกับต่อไปนี้เมื่อใช้ Action Cam

  • ภาพยนตร์ที่บันทึกไว้ในโหมด PS ไม่สามารถ ถ่ายโอนไปให้กับ iPhone หรือ iPad ได้ไม่ว่า การตั้งค่า Privacy จะเป็นอย่างไร
  • เมื่อ ภาพยนตร์ที่บันทึกไว้ในโหมด PS และ ภาพยนตร์ที่สามารถ ถ่ายโอนได้รวมกันอยู่ จะมีเฉพาะ ภาพยนตร์ที่สามารถ ถ่ายโอนได้เท่านั้นที่จะถ่ายโอนไปได้ 

  ข้อความแสดงความผิดพลาดนี้จะเกิดขึ้นเมื่อ Imaging Edge Mobile (ตัวถัดจาก PlayMemories Mobile) มีการตั้งการขอเข้าถึงภาพถ่ายของท่านไม่ได้เป็น ON ใน การตั้งค่า Privacy ของ อุปกรณ์ Apple iOS ของท่าน ทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้เพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดนี้

  1. ในหน้าจอสัมผัสของ อุปกรณ์ Apple iOS ของท่านแตะเพื่อเลือกที่ Settings
  2. แตะที่ Privacy

   หมายเหตุ: หาก Privacy เป็นสีเทาและไม่สามารถเลือกได้ ตรวจดูให้แน่ใจว่าตัวเลือก Restrictions ได้ตั้งไว้เป็น Off หรือไม่โดยทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้ รหัสผ่านเดียวกันกับที่ท่านใช้ในการตั้งตัวเลือกนี้จะต้องใช้ในการปิดด้วย
   1. แตะที่ General
   2. แตะที่ Restrictions
   3. ป้อนรหัสผ่านของท่าน
   4. แตะที่ Disable Restrictions
     
  3. แตะที่ Photos
  4. หาและแตะที่แอป Imaging Edge Mobile
  5. แตะเพื่อขยับแถบเลื่อนบนหน้าจอไปที่ ON