หมายเลข ID หัวข้อ : 00090035 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 06/08/2014

ข้อผิดพลาด: ไม่สามารถจะทำการคัดลอกคอนเทนท์ใด ๆ ที่เลือกไว้ใน PlayMemories Mobile ได้เมื่อใช้เครื่อง Apple iOS.

  ข้อสำคัญ: ให้อ้างอิงดังต่อไปนี้ เมื่อใช้กล้อง Action Cam.

  • ภาพยนตร์ที่บันทึกไว้ในโหมด PS ไม่สามารถจะโอนถ่ายไปให้กับ iPhone หรือ iPad โดยไม่เกี่ยวข้องกับการปรับตั้งต่าง ๆ ของความเป็นส่วนตัว (Privacy).
  • เมื่อภาพยนตร์บันทึกไว้ในโหมด PS และทำการรวมภาพยนตร์ที่สามารถโอนถ่ายได้, จะมีเฉพาะภาพยนตร์ที่สามารถโอนถ่ายได้เท่านั้นที่จะสามารถโอนถ่ายได้.

  ข้อความแสดงความผิดพลาดนี้จะเกิดขึ้นได้ เมื่อการร้องขอที่จะเข้าถึงรูปภาพของท่าน ของ PlayMemories Mobile ไม่ได้มีการตั้งไว้เป็น ON ในการปรับตั้งต่าง ๆ ของความเป็นส่วนตัว (Privacy) ของอุปกรณ์ Apple iOS ของท่าน. ให้ทำตามขั้นตอนต่าง ๆ ด้านล่างเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดนี้.

  1. บนหน้าจอสัมผัสของอุปกรณ์ Apple iOS ของท่าน, ให้แตะเพื่อทำการเลือกที่ Settings.
  2. แทป Privacy.

   หมายเหตุ: ถ้าหาก Privacy เป็นสีเทาและไม่สามารถจะทำการเลือกได้, ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ตัวเลือก Restrictions ได้มีการตั้งไว้เป็น Off โดยทำตามขั้นตอนต่าง ๆ ด้านล่างนี้. โดยที่จะต้องใช้รหัสผ่านเดียวกับที่ท่านใช้ในการติดตั้งตัวเลือกนี้ เพื่อทำการปิดการทำงาน.
   1. แทป General.
   2. แทป Restrictions.
   3. ให้ป้อนรหัสผ่านของท่าน.
   4. แทป Disable Restrictions.

  3. แทป Photos.
  4. ให้หาและแตะที่แอพ PlayMemories Mobile.
  5. แตะเพื่อทำการสลับสวิทช์เลื่อนบนหน้าจอให้ไปที่ ON.