หมายเลข ID หัวข้อ : 00258649 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 06/04/2021

ฟังก์ชันเด่นสำหรับ 2021 BRAVIA โดย Google TV™

  หัวข้อนี้จะอธิบาย ฟังก์ชันหลักของ 2021 BRAVIA โดย Google TV และวิธีใช้งาน สำหรับการอธิบายอย่างละเอียด ให้อ้างอิงกับ คู่มือให้ความช่วยเหลือ (Help Guide)

  เนื้อหา


  อะไรคือ Google TV?

  Google TV จะนำทั้ง ภาพยนตร์ รายการโชว์ ทีวีสด และอีกมากมายจากทั้งแอปและที่ท่าน สมัครเป็นสมาชิก และจัดเรียงทั้งหมดสำหรับเฉพาะท่าน ค้นพบกับสิ่งใหม่ ๆ จากรายการแนะนำตามที่ท่านดูและสนใจจากรายการที่ท่านสมัครเป็นสมาชิกและ เนื้อหาที่มีให้ท่าน ขอให้ Google หา ภาพยนตร์และ รายการโชว์ ตอบคำถาม ควบคุมอุปกรณ์อัจฉริยะในบ้านและอีกมากมาย โดยใช้เสียงของท่าน และด้วยแอป Google TV ท่านสามารถจะดูได้ทุกที่ ทุกเวลา
  *แต่อาจจะไม่มีให้ใช้ ขึ้นอยู่กับประเทศ/ภูมิภาคของท่าน

  หมายเหตุ:

  • ถ้าต้องการใช้ ฟังก์ชันทั้งหมดของทีวี จะต้องทำการล็อกอินเข้า บัญชีผู้ใช้ Google
  • Google Assistant จะไม่มีในบางภาษาและบางประเทศ/ภูมิภาค

  การเตรียมพร้อม

  การเซ็ตอัป Google TV

  เลือกที่ เซ็ตอัป Google TV (Set up Google TV) ที่หน้าจอการเซ็ตอัปเริ่่มต้น และทำการตั้งค่าเครือข่ายและการตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ Google ให้เสร็จ

  หมายเหตุ: ถ้าหากท่านเลือกที่เซ็ตอัปทีวีพื้นฐาน (Set up basic TV) ที่การเซ็ตอัปเริ่มต้น ให้เลือกที่ เซ็ตอัป Google TV (Set up Google TV) จากเมนู โฮม (Home) หรือ การตั้งค่า (Settings) .


  การดูเนื้อหาและแอป

  การดูเนื้อหา

  เนื้อหาจากแอปต่าง ๆ จะแสดงที่แท็บ สำหรับท่าน (For you) * นอกจากนี้ เนื้อหาที่ซื้อหรือเช่ามาใน บัญชีผู้ใช้ Google ของท่านสามารถจะเข้าใช้งานได้โดยตรงในแท็บห้องสมุด (Library) เนื้อหาที่เพิ่มให้กับรายการเฝ้าดู (watchlist) จะแสดงในห้องสมุดของท่านเช่นกัน ท่านสามารถจะเพิ่มรายการเฝ้าดูของท่านจาก สมาร์ทโฟนของท่านได้ในระหว่างที่ท่านไม่อยู่บ้านและและมีเนื้อหารออยู่ในห้องสมุดของท่านเมื่อท่านกลับมา
  *อาจจะไม่มีให้ใช้งานขึ้นกับประเทศ/ภูมิภาคของท่าน

  ค้นหา เนื้อหาและแอปด้วยเสียงของท่าน

  พูดใส่ไมค์บนตัว รีโมทคอนโทรลทีวีในระหว่างที่กดปุ่ม Google Assistant (หรือ ไมค์ (MIC)) บนตัวรีโมทคอนโทรล

  การใช้แอปที่ติดตั้งมาให้

  รายการของแอปที่ติดตั้งมาให้จะแสดงโดยการเลือกที่ ดูทั้งหมด (See all) ที่อยู่ที่ตำแหน่งขวามือสุดของ แอปของท่าน (Your apps) 
  ในเมนู โฮม (Home)

  การติดตั้งแอป

  เลือกแอปที่ท่านชอบที่มีการจัดเรียงไว้ตามหมวดหมู่ในแท็บ แอป (Apps)
  ถ้าหากท่านต้องการจะติดตั้งแอปโดยใช้ ฟังก์ชันค้นหา การค้นหาด้วยเสียงโดยการกดปุ่ม Google Assistant (หรือ ไมค์ (MIC)) บนตัว รีโมทคอนโทรลของท่าน หรือค้นหาโดยใช้แป้นพิมพ์บนหน้าจอ ท่านสามารถค้นหากแอปที่ท่านต้องการติดตั้งได้จาก ค้นหาแอป (Search for apps) ในแท็บแอป (Apps) ในเมนู โฮม (Home)
  หมายเหตุ: แอป Google Play Store จะไม่แสดงในเมนู โฮม (Home)

  การแสดงภาพหน้าจอจากอุปกรณ์มือถือ

  ด้วย Chromecast built-in ท่านสามารถแสดงภาพยนตร์ รายการโชว์ ภาพถ่าย และอื่น ๆ อีกมากมายจาก อุปกรณ์มือถือ Android หรือ iOS ของท่านได้ทันที่บนทีวีของท่าน

  AirPlay

  โดยใช้ Apple AirPlay ท่านสามารถจะทำการสตรีม ภาพยนตร์ เพลง เกม และ ภาพถ่าย ไปให้กับทีวีของท่านได้เลยจาก iPhone, iPad, หรือ Mac ของท่าน

  การควบคุมด้วยเสียง

  เข้าใช้งาน Google Assistant หรือการค้นหาด้วยเสียงโดยการกดที่ปุ่่ม Google Assistant (หรือ ไมค์ (MIC)) บนตัวรีโมทคอนโทรล

  *Google Assistant และการค้นหาด้วยเสียงจะต้องมี การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและการเซ็ตอัป Google TV ด้วย Google Assistant จะไม่มีในบางภาษาและบางประเทศ/ภูมิภาค


  ฟังก์ชั่นอื่น ๆและหมายเหตุต่าง ๆ

  การ ตกแต่งพื้นที่อยู่อาศัย (Living Decor)

  การตกแต่งพื้นที่อยู่อาศัย (Living Decor) เป็น ฟังก์ชันที่ทีวีของท่านจะทำหน้าที่เป็นกรอบรูป (Photo flame), นาฬิกา หรือส่วนหนึ่งของสิ่งตกแต่งภายใน ตัวอย่างเช่น รูปภาพและเสียงที่ท่านชอบจะมีการเล่นตามเวลาที่ตั้งไว้โดยการเลือก การตกแต่งพื้นที่อยู่อาศัย (Living Decor) ในฟังก์ชันตั้งเวลาเปิด จำนวนของ เนื้อหาที่เลือกไว้โดย การตกแต่งพื้นที่อยู่อาศัย (Living Decor) จะมีการเพิ่มขึ้นในการอัปเดตในอนาคต

  ตั้งเวลา & นาฬิกา

  ตั้งเวลา

  ตั้งเวลาเปิด (On timer), ตั้งเวลาปิด (Sleep timer), และ ปลุก (Alarm) เป็นการแจ้งเตือนเรื่องเวลาทั้งหมดด้วยเสียงที่สามารถตั้งได้ ด้วย ตั้งเวลาเปิด (On timer), ท่านสามารถเปิดทีวีด้วย ช่องสัญญาณหรือ อินพุตที่ท่านชอบ
  โดยเลือกที่ ตั้งเวลา & นาฬิกา (Timers & Clock) จากแอปของท่านหรือเลือกตัวตั้งเวลาแต่ละตัวจาก (การตั้งค่าเร็ว (Quick Settings)).
  (ปลุก (Alarm) ที่สามารถเพิ่มเข้าไปได้จาก + (แก้ไข (Edit)) ใน การตั้งค่าเร็ว (Quick Settings))

  Clock

  นาฬิกาสามารถที่จะแสดงได้บนหน้าจอทีวีตลอดเวลา หรือทุกชั่วโมง ถ้าต้องการแสดง นาฬิกา ให้เลือกที่ การแสดงนาฬิกา (Clock display) จาก ตั้งเวลา & นาฬิกา (Timers & Clock) ประโยชน์การแสดงนาฬิกาในกรณีที่ท่านต้องการจะดูวิดีโอโดยไม่ได้จับเวลา

  หมายเหตุ: สำหรับรุ่นที่เป็น OLED เพื่อที่จะลดการตกค้างของรูปภาพ จะไม่สามารถแสดงนาฬิกาได้ตลอดเวลา

  การควบคุมด้วยเสียงแบบแฮนด์ฟรี (สำหรับทีวีที่มีไมค์ในตัว)

  ถ้าต้องการใช้ ไมโครโฟนในตัว (built-in MIC) ในทีวี สวิตช์ ไมโครโฟนในตัว (Built-in MIC) จะต้อง เปิด (ON)ไว้ และการตั้งค่าเพื่อใช้ คุณสมบัติ ไมโครโฟนในตัว (built-in MIC) จะต้องทำไว้ให้เสร็จ
  เมื่อท่านกดปุ่ม Google Assistant (หรือ ไมค์ (MIC)) บนตัว รีโมทคอนโทรลในครั้งแรก จะมีข้อความให้ยืนยันการเปิด คุณสมบัติ ไมโครโฟนในตัว (built-in MIC) แสดงขึ้นมา ถ้าหากท่านต้องการเปิดใช้ ไมโครโฟนในตัว (built-in MIC) ในทีวี ให้ปรับสวิตช์คุณสมบัติให้ เปิด (ON) โดยทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ (ตำแหน่งของสวิตช์ ไมโครโฟนในตัว (Built-in MIC) บนทีวีจะแสดงบนหน้าจอ แต่ท่านจะสามารถหาข้อมูลโดยละเอียดได้ในคู่มืออ้างอิง (Reference Guide))

  หมายเหตุ: ถ้าไม่มีการตอบสนองหลังการพูดว่า Hey Google หรือ Ok Google แล้วตามด้วยเสียงสั่งงาน แสดงว่าสวิตช์ ไมโครโฟนในตัว (Built-in MIC) ในทีวีอาจจะตั้งไว้เป็นปิด (OFF) เมื่อสวิตช์ ไมโครโฟนในตัว (Built-in MIC) ตั้งไปที่ปิด (OFF)ไฟ LED (A) สีเหลืองอำพันจะติดสว่างที่ด้านล่างของทีวี

  การลิงก์กับ ลำโพงอัจฉริยะ (Smart Speaker) (เฉพาะประเทศ/ภูมิภาคที่รองรับการควบคุมทีวีด้วยแอปลำโพงอัจฉริยะ (Smart Speakers) เท่านั้น)

  โดยการลิงก์ทีวีกับลำโพงอัจฉริยะที่รองรับ Amazon Alexa หรือ Google Assistant ท่านจะสามารถควบคุมทีวีด้วยเสียงได้ เพื่อที่จะใช้ ฟังก์ชันนี้ ให้เลือกแอป การควบคุม TV ด้วยลำโพงอัจฉริยะ (TV Control with Smart Speakers) จากแอปของท่าน และลงชื่อเข้าไปในบริการ Sony's Cloud Service for Home Entertainment & Sound Products โดยทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อทำการลิงก์กับลำโพงอัจฉริยะของท่านให้เสร็จสิ้น

  *ทีวีจะรองรับแอปการควบคุม TV ด้วยลำโพงอัจฉริยะหรือไม่ จะขึ้นอยู่กับประเทศ/ภูมิภาคของท่าน

  คำเสนอแนะ: ท่านสามารถใช้แอปนี้ได้ถึงแม้ว่าจะไม่ได้เลือก การเซ็ตอัป (Set up) Google TV เป็นการตั้งค่าเริ่มต้น

  มีการเพิ่ม IMAX Enhanced ในการตั้งค่าโหมดภาพ(สำหรับ Z9J/A90J/A80J/X95J/X90J ซีรีส์เท่านั้น)

  IMAX Enhancedจะทำการปรับการดู เนื้อหา IMAX Enhanced ให้เหมาะสมที่สุดตามที่ทำมา โดยมีการเพิ่มเข้าไปใน โหมดภาพ (Picture mode)


  *Google, Google TV, Google Play, Chromecast built-in, และเครื่องหมายและโลโก้อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นเครื่องหมายการค้าของ Google LLC.
  *iPhone, iPad, Mac และ AirPlay เป็นเครื่องหมายการค้าของ Apple Inc., ที่จดทะเบียนไว้ใน U.S. และประเทศอื่น ๆ
  *Amazon, Alexa และโลโก้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเป็นเครื่องหมายการค้าของ Amazon.com, Inc. หรือบริษัทในเครือ