หมายเลข ID หัวข้อ : 00120217 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 12/07/2018

ตัวเลือกของฉันในหน้าจอ Privacy Policy มีอะไรบ้าง?

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ในระหว่างการ initial setup, จะมี Privacy Policy ซึ่งเป็นข้อตกลง - ที่เป็นรายละเอียดของข้อตกลงและเงื่อนไขมาตรฐานที่เกี่ยวพันกับผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ทั้งหมดของ Sony - จะแสดงขึ้นมา.

ขอแนะนำให้ท่านอ่านนโยบายนี้ทั้งหมด และเลือกที่  AGREE หลังจากที่ได้เลื่อนลงมาด้านล่างของข้อความ, โดยใช้ปุ่มลูกศรชี้ลงล่างบนรีโมทของท่าน.

การไม่ตอบตกลงกับนโยบายนี้จะมีผลโดยรวมต่อประสบการณ์ของท่านในฐานะยูสเซอร์, จะมีการปิดการทำงานฟีเจอร์ต่าง ๆ มากมายที่มีให้ในทีวีของท่าน, เช่น การอัพเดตเฟิร์มแวร์ (รวมถึงการปรับปรุงและแก้ไขข้อบกพร่อง), แอพพลิเคชั่นหลัก และ การบริการอื่น ๆ.

Android - General privacy policy


หมายเหตุ: ท่านสามารถเรียกดู Privacy Policy ได้ทุกเวลาโดยการไปที่:

[HOME] > [Settings] > [TV -About] > [Legal information] > [Sony legal]

HOME

Android - Home screen

Settings

Android - Settings

TV - About

Android - About TV

Legal information

Android - Legal information

Sony legal

Android - View privacy policy

หมายเหตุ: ภาพถ่ายหน้าจอที่นำมาแสดงนี้สำหรับใช้อ้างอิงเท่านั้น. หน้าจอที่แท้จริงอาจมีความแตกต่างไปเล็กน้อยขึ้นอยู่กับประเทศ, รุ่นเครื่อง หรือ เวอร์ชั่นเฟิร์มแวร์ของท่าน.