หมายเลข ID หัวข้อ : 00254563 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 03/12/2020

จะทำการสลับภาษาที่แสดงใน Cinema Line Camcorder ได้อย่างไร?

    ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้ใช้ได้เฉพาะกับเครื่อง และ/หรือ ระบบปฎิบัติการที่ระบุเท่านั้น. ตรวจเช็คดูที่ส่วนของ Applicable Products and Categories ของหัวข้อนี้ก่อนที่จะเริ่มในขั้นตอนเหล่านี้.

    ภาษาอังกฤษ (ค่าเริ่มต้น) หรือ ภาษาญี่ปุ่น สามารถทำการเลือกได้

    ถ้าต้องการสลับภาษาที่แสดงใน กล้องบันทึกวิดีโอของท่าน

    ไปที่ MENU → Maintenance → Language