หมายเลข ID หัวข้อ : 00112521 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 30/03/2018พิมพ์

ตัว AC Adaptor ไม่จ่ายกำลังไฟให้กับกล้องบันทึกวิดีโอ เมื่อเชื่อมต่อเข้าไปในขณะที่กำลังใช้งานกล้องด้วยแบตเตอรี่.

  ถ้าหาก AC Adaptor ไม่จ่ายกำลังไฟให้กับตัวกล้องบันทึกวิดีโอเมื่อท่านเชื่อมต่อ AC Adaptor เข้าไป, ให้ลองทำตามขั้นตอนต่าง ๆ ต่อไปนี้.

  1. บนหน้าจอ LCD ของกล้องถ่ายวิดีโอ, เลือกที่ MENU.
  2. เลือกที่ Setup.
  3. เลือกที่ USB Power Supply. 
  4. เลือกที่ On.
  5. ปลดการเชื่อมต่อสาย USB สำหรับใช้เชื่อมต่อ ออกจาก AC Adaptor และกล้องบันทึกภาพวิดีโอ, และ AC adaptor ออกจากเต้าเสียบไฟ (เต้าเสียบไฟติดฝาผนัง).
  6. เชื่อมต่อ AC adaptor เข้ากับเต้าเสียบไฟ (เต้าเสียบไฟติดฝาผนัง).
  7. เชื่อมต่อสาย USB สำหรับเชื่อมต่อเข้ากับกล้องบันทึกภาพวิดีโอและ AC Adaptor เพื่อจ่ายกำลังงานให้กับกล้องบันทึกภาพวิดีโอใหม่.

  ถ้าหากขั้นตอนต่าง ๆ ข้างต้นไม่สามารถช่วยแก้ปัญหาได้ เครื่องนั้นอาจจะต้องได้รับการส่งเข้าไปรับบริการตรวจสอบ.