หมายเลข ID หัวข้อ : 00255229 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 23/05/2022

แอปจอภาพภายนอก (External monitor) อยู่ที่ไหน?

ฉันไม่สามารถหาแอปจอภาพภายนอก (External monitor) ในถาดแอปได้

  ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้ใช้ได้เฉพาะกับเครื่อง และ/หรือ ระบบปฎิบัติการที่ระบุเท่านั้น. ตรวจเช็คดูที่ส่วนของ Applicable Products and Categories ของหัวข้อนี้ก่อนที่จะเริ่มในขั้นตอนเหล่านี้.

  ใช้ได้กับ

  • Android 12
  • Android 11

  วิธีแก้ปัญหา

  ไอคอนของแอปจอภาพภายนอก (External monitor) มีแสดงในถาดแอปเมื่อ "แอปจอภาพภายนอก (External monitor)" ใน "ค่ากำหนดการเชื่อมต่อ (Connection preferences)" ของ "การตั้งค่า (Settings)" เป็นเปิด (ON)

  ถ้าต้องการเปิด จอภาพภายนอก (External monitor)

  1. แตะที่ การตั้งค่า (Settings) → การเชื่อมต่ออุปกรณ์ (Device connection) → ข้อกำหนดการเชื่อมต่อ (Connection preferences) → จอภาพภายนอก (External monitor)
  2. กดที่ เปิด (ON)