หมายเลข ID หัวข้อ : 00255231 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 12/05/2022

รูปภาพมีการเซฟไว้ที่ใด เมื่อใช้ Xperia เป็น จอภาพภายนอกหรือ ช่องมองภาพของกล้องภายนอก?

    ใช้ได้กับ

    • Android 12

    • Android 11

    วิธีแก้ปัญหา

    คอนเทนท์ รูปภาพจะบันทึกเฉพาะในกล้องที่เชื่อมต่ออยู่ด้วย ท่านไม่สามารถเซฟรูปภาพในอุปกรณ์ Xperia ได้เมื่อท่านใช้เป็นจอภาพภายนอกหรือ ช่องมองภาพของกล้องภายนอก