หมายเลข ID หัวข้อ : 00255231 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 26/01/2021

รูปภาพมีการเซฟไว้ที่ใด เมื่อใช้ Xperia เป็น จอภาพภายนอกหรือ ช่องมองภาพของกล้องภายนอก?

    ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้ใช้ได้เฉพาะกับเครื่อง และ/หรือ ระบบปฎิบัติการที่ระบุเท่านั้น. ตรวจเช็คดูที่ส่วนของ Applicable Products and Categories ของหัวข้อนี้ก่อนที่จะเริ่มในขั้นตอนเหล่านี้.

    ใช้ได้กับ

    • Android 11

    วิธีแก้ปัญหา

    คอนเทนท์ รูปภาพจะบันทึกเฉพาะในกล้องที่เชื่อมต่ออยู่ด้วย ท่านไม่สามารถเซฟรูปภาพในอุปกรณ์ Xperia ได้เมื่อท่านใช้เป็นจอภาพภายนอกหรือ ช่องมองภาพของกล้องภายนอก