หมายเลข ID หัวข้อ : 00256334 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 18/01/2021

วิธีการเซ็ตอัปทีวีให้รองรับสัญญาณ 4K 120Hz จาก อุปกรณ์ตัวอื่น

  ข้อสำคัญ:หัวข้อนี้ใช้ได้เฉพาะกับเครื่อง และ/หรือ ระบบปฏิบัติการที่ระบุเท่านั้น ตรวจเช็คดูที่ผลิตภัณฑ์และหมวดหมู่ที่ใช้ได้ สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ

  เพื่อที่จะให้ อุปกรณ์แหล่งจ่ายสัญญาณของท่านรองรับทีวีที่ทำงานได้กับ 4K 120Hz ท่านจะต้องตั้ง รูปแบบข้อมูลสัญญาณ HDMI (HDMI Signal format) ไปเป็น รูปแบบข้อมูลที่ยกระดับแล้ว (Enhanced format) โดยทำตามขั้นตอนด้านล่าง:
  หมายเหตุ: ตรวจสอบให้มั่นใจว่า อุปกรณ์ของท่านเชื่อมต่อกับ อินพุต HDMI 3 หรือ HDMI 4 บนทีวีโดยใช้สาย Certified Premium HDMI ที่ให้มา

  1. กดที่ปุ่มโฮม (HOME)บนตัวรีโมทคอนโทรล
  2. เลือกที่   การตั้งค่า (Settings) — การดูทีวี (Watching TV) — อินพุตภายนอก (External inputs) — รูปแบบข้อมูลสัญญาณ HDMI (HDMI signal format)
  3. เลือก อุปกรณ์ อินพุตที่เชื่อมต่ออยู่ไปเป็น ( HDMI 3 หรือ HDMI 4) และจากนั้นเปลี่ยน การตั้งค่าไปเป็น รูปแบบข้อมูลที่ยกระดับแล้ว (Enhanced format)