หมายเลข ID หัวข้อ : 00194124 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 18/12/2018

เมื่อฉันเชื่อมต่อ 4K Ultra HD BRAVIA TV เข้ากับ PlayStation 4 Pro, 4K HDR จะไม่ได้รับการรองรับในการตั้งค่าของ Video Output Settings.

  • ฉันไม่สามารถเลือก 2160p-RGB ใน Resolution ของ Playstation 4 Pro ได้.
  • Only 2K supported แสดงขึ้นมาสำหรับ HDR ในทีวีของท่าน ใน Video Output Information ของ PlayStation 4 Pro.

   

  ให้ตรวจเช็คดังต่อไปนี้.

  1. ให้ตรวจเช็คดูสาย HDMI ที่ใช้ในการเชื่อมต่อ BRAVIA TV และ เครื่อง PlayStation 4 Pro.
   ตรวจเช็คดูว่า สาย HDMI นั้นเป็นสายที่จัดมาให้พร้อมกับเครื่อง PlayStation 4 Pro หรือ เป็นสาย Premium high speed HDMI ที่รองรับ 18 Gbps หรือไม่.
  2. ตรวจสอบดูว่า ขั้วต่อ HDMI ใน BRAVIA TV นั้นรองรับ HDR ได้หรือไม่.
   ขึ้นอยู่กับรุ่นของเครื่อง อาจจะมีเพียงบางขั้วของ HDMI ที่รองรับ HDR ได้. สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ, ให้อ้างอิงกับ Q&A ต่อไปนี้:
   BRAVIA TV ของฉันใช้งานร่วมกับ HDR ได้หรือไม่ ?
  3. ตั้งค่า HDMI signal format ไปเป็น Enhanced format ใน BRAVIA TV นั้น.
   1. กดที่ปุ่ม HOME บนตัวรีโมทคอนโทรล.
   2. เลือกที่Settings.
   3. เลือกที่ External Inputs ในกลุ่มของ TV.
   4. เลือกที่ HDMI signal format และตั้งค่าเป็น Enhanced format.
  4. ตั้งค่าของ HDR ไปเป็น Automatic ในเครื่อง PlayStation 4 Pro.
   1. กดที่ปุ่ม PS บนตัวควบคุมของ เครื่อง PlayStation 4 Pro เพื่อให้แสดงหน้าจอ HOME.
   2. เลือกที่Settings.
   3. เลือกที่ Sound and Screen.
   4. เลือกที่ Video Output Settings.
   5. ตั้งค่า HDR ให้เป็น Automatic.

  ถ้าหากไม่มีปัญหาในขั้นตอนนี้หรืออันอื่น , เครื่อง PlayStation 4 Pro สามารถจะให้สัญญาณ HDR ออกไปให้กับ BRAVIA TV ได้, แต่การตั้งค่าของ PlayStation 4 Pro ไม่สามารถจะแสดงว่าเป็น BRAVIA TV ได้อย่างถูกต้อง.
  กรุณาตรวจสอบว่า Video Output settings ในเครื่อง PlayStation 4 Pro มีการแสดงไว้อย่างถูกต้อง โดยทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้.

  1. กดที่ปุ่ม PS บนตัวควบคุมของ เครื่อง PlayStation 4 Pro เพื่อให้แสดงหน้าจอ HOME.
   หมายเหตุ: เมื่อ Video Output Settings มีการแสดงออกมาเรียบร้อยแล้ว ต้องมั่นใจว่า ได้ทำตามขั้นตอนนี้ไปแล้ว.
  2. ตรวจสอบว่า การตั้งค่าได้รับการรองรับอย่างถูกต้องตามขั้นตอนด้านล่างนี้.
   สำหรับ Resolution
   1. เลือกที่Settings.
   2. เลือกที่ Sound and Screen.
   3. เลือกที่ Video Output Settings.
   4. เลือกที่  Resolution, จากนั้น ตรวจเช็คดูว่า  2160p-RGB สามารถจะเลือกได้หรือไม่.
   สำหรับ HDR on Your TV
   1. เลือกที่Settings.
   2. เลือกที่ Sound and Screen.
   3. เลือกที่  Video Output Settings.
   4. เลือกที่ Video Output Information.
   5. เลือกที่ HDR on Your TV, จากนั้น ตรวจเช็คดูว่า 2K/4K Supported มีแสดงออกมาหรือไม่.
  3. ถ้าหากปัญหายังคงไม่สามารถแก้ไขได้, ให้ทำการอัปเดตซอฟต์แวร์ระบบของเครื่อง Playstation 4 Pro ของท่านไปเป็นเวอร์ชันล่าสุด.