หมายเลข ID หัวข้อ : 00064071 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 30/03/2021

แบตเตอรี่จะไม่เก็บประจุไฟหรือไม่สามารถทำการชาร์จไฟได้เลย

แบตเตอรี่จะไม่เก็บประจุไฟหรือไม่สามารถทำการชาร์จไฟได้เลย

  ขึ้นอยู่กับกล้องของท่าน, แบตเตอรี่อาจสามารถทำการชาร์จไฟเข้าไปได้เมื่ออยู่ในตัวกล้องหรือใช้ตัวชาร์จแบตเตอรี่ที่มีแยกออกมาต่างหากได้. ให้อ้างอิงกับส่วนที่อยู่ด้านล่างนี้ เกี่ยวกับวิธีการชาร์จที่กำลังใช้อยู่.

  การชาร์จไฟในขณะที่แบตเตอรี่อยู่ในตัวกล้อง:

  1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า แบตเตอรี่มีการใส่เข้าไปอย่างแน่นหนา และตัว AC adapter ที่มีการเชื่อมต่อไว้อยู่อย่างมั่นคงแล้ว.
  2. ถ้าหากกล้องจะทำการชาร์จแบตเตอรี่ด้วยการเชื่อมต่อทาง USB, ให้ใช้สาย USB ที่อยู่ในตัวทำการเชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์. ถ้าหากท่านใช้ตัวชาร์จไฟแบบ USB แทนเครื่องคอมพิวเตอร์, ให้ตรวจสอบถึงการใช้งานร่วมกันได้ของตัวชาร์จไฟแบบ USB นั้นก่อน.
  3. ปิดกล้องไว้. แบตเตอรี่จะไม่ทำการชาร์จไฟเข้าไป ถ้าหากกล้องนั้นเปิดไว้อยู่.

  การชาร์จโดยใช้ตัวชาร์จแบตเตอรี่:

  1. ถ้าหากหลอดไฟ CHARGE ไม่ติดสว่างหรือกระพริบเมื่อทำการชาร์จไฟ, ขั้วสัมผัสต่าง ๆ อาจจะสกปรก. ให้เช็ดผงฝุ่นออกด้วยผ้าที่แห้งและทำการชาร์จแบตเตอรี่นั้นใหม่อีกครั้ง.
  2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า หน้าสัมผัสต่าง ๆ ที่เป็นโลหะของแบตเตอรีนั้นไม่มีการสึกกร่อน.

  หมายเหตุ:

  • ขอแนะนำให้ใช้แต่แบตเตอรี่แบบชาร์จไฟใหม่ได้ และตัวชาร์จแบตเตอรี่ที่เป็นของ Sony® เท่านั้น.
  • แนะนำให้ทำการชาร์จแบตเตอรี่ในสภาวะแวดล้อมที่มีอุณหภูมิอยู่ระหว่าง 50° F ถึง 86° F (10° C ถึง 30° C) จนกว่าหลอดไฟ CHARGE จะดับลงไป.
  • อย่าสัมผัสที่ขั้วโลหะต่าง ๆ ของแบตเตอรี่ ด้วยมือของท่านหรือวัตถุโลหะอันอื่น.

  หากปัญหายังไม่สามารถแก้ไขได้, แบตเตอรี่นั้นอาจต้องได้รับการเปลี่ยนใหม่.

  หากยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้หลังจากที่ได้ลองเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่แล้ว, แสดงว่ากล้องนั้นอาจจะต้องได้รับการตรวจสอบ.