หมายเลข ID หัวข้อ : 00255568 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 20/12/2020

เมื่อแบตเตอรี่แพคและ / หรือตัวอะแดปเตอร์ AC ถูกถอดออกไป การตั้งค่าของวันที่และรายการเมนูต่าง ๆ จะกลับไปเป็นค่าจากโรงงาน

    ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้ใช้ได้เฉพาะกับเครื่อง และ/หรือ ระบบปฎิบัติการที่ระบุเท่านั้น. ตรวจเช็คดูที่ส่วนของ Applicable Products and Categories ของหัวข้อนี้ก่อนที่จะเริ่มในขั้นตอนเหล่านี้.

    การตั้งค่านี้อาจจะกลับไปเป็นการตั้งค่าจากโรงงานถ้าหากแบตเตอรี่แพค และ / หรือ อะแดปเตอร์ AC ถูกถอดออกก่อนที่กล้องบันทึกวิดีโอนั้นจะปิดลงไปอย่างสมบูรณ์ ให้ปิด กล้องบันทึกวิดีโอและรอให้ ไฟแสดงสถานะกำลังไฟปิดลงไปอย่างสนิทก่อนที่จะถอด แบตเตอรี่แพค และ / หรือ อะแดปเตอร์ AC ออก

    ถ้าหาก การตั้งค่าไม่ได้มีการ เซฟไว้แม้ว่า กล้องบันทึกวิดีโอนั้นจะปิดลงไปอย่างถูกต้องตามที่ระบุข้างต้น แบตเตอรี่แบบชาร์จได้ในเครื่องสำหรับ หน่วยความจำภายในอาจจะมีการคายประจุออกจนหมดแล้วก็ได้ ให้ลองทำ การชาร์จไฟให้กับแบตเตอรี่แบบชาร์จได้ในเครื่อง ถ้าปัญหายังคงมีอยู่ ให้ติดต่อกับ ศูนย์บริการ Sony