หมายเลข ID หัวข้อ : 00253910 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 12/11/2020

จอแสดงผลช่องมองภาพไม่สว่างเมื่อฉันดูที่ ช่องมองภาพ

  ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้ใช้ได้เฉพาะกับเครื่อง และ/หรือ ระบบปฎิบัติการที่ระบุเท่านั้น. ตรวจเช็คดูที่ส่วนของ Applicable Products and Categories ของหัวข้อนี้ก่อนที่จะเริ่มในขั้นตอนเหล่านี้.

  ขึ้นอยู่กับ ตำแหน่งและ มุมองศาของจอภาพด้านหลัง ตัว เซนเซอร์ดวงตาจะปิดไปเพื่อป้องกันกล้องจากการสลับไปแสดงที่ ช่องมองภาพโดยไม่ได้ตั้งใจ

  เมื่อจอภาพด้านหลังอยู่ในตำแหน่งที่อธิบายด้านล่าง กล้องจะไม่สามารถสลับไปที่ จอภาพของ ช่องมองภาพจากการทำงานของตัว เซนเซอร์ดวงตา เพื่อใช้ จอแสดงผล ช่องมองภาพ ให้เปลี่ยนตำแหน่งของ จอแสดงผล

  ตำแหน่งที่ปิดการทำงานของ เซนเซอร์ดวงตา

  • การถ่ายภาพเซลฟี (Selfie shot)
   จอแสดงผลสามารถเห็นได้จากด้านหน้าของกล้อง
  • การถ่ายภาพมุมต่ำ (Low-angle shot)
   จอแสดงผลสามารถจะเห็นได้จากด้านบนของกล้อง
  • การถ่ายภาพมุมสูง (High-angle shot)
   จอแสดงผลสามารถเห็นได้จากด้านล่างของกล้อง