หมายเลข ID หัวข้อ : 00251947 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 01/10/2020

มีการปรับปรุงใดบ้างในจอแสดงผลของ Xperia 1 II เมื่อเทียบกับ Xperia 1

  ใช้ได้กับ 

  • Xperia 1 II

  วิธีแก้ปัญหา

  ต่อไปนี้คือสิ่งที่ได้รับการปรับปรุงในจอแสดงผลของ Xperia 1 II

  1. เทคโนโลยีการลดความพร่ามัวของภาพเคลื่อนไหวจะลดการกระตุกของเฟรมเพื่อคุณภาพของภาพที่คมชัด
  2. การตั้งค่าใหม่สำหรับเลือกสมดุลสีขาว